Danh mục sản phẩm
Thống kê truy cập
Online: 15
Số lượt truy cập: 14269946

MUA Thiết bị an ninh

Camera Vantech VT-2300

Camera Vantech VT-2300

Giá: 74 $ = 1.554.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Avtech AVC452

Avtech AVC452

Giá: 74 $ = 1.554.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Camera Nichietsu NC-117

Camera Nichietsu NC-117

Giá: 74 $ = 1.554.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Camera giám sát VDTech VDT-315F.72

Camera giám sát VDTech VDT-315F.72

Giá: 74 $ = 1.538.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Nichietsu NC-131/CM

Nichietsu NC-131/CM

Giá: 74 $ = 1.540.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera IP VDT-18IP 0.6

Camera IP VDT-18IP 0.6

Giá: 75 $ = 1.569.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Avtech AVC543

Avtech AVC543

Giá: 75 $ = 1.575.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Camera hồng ngoại VDTECH VDT-27.I

Camera hồng ngoại VDTECH VDT-27.I

Giá: 75 $ = 1.559.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera quan sát Nichietsu NC-172Z/CM

Camera quan sát Nichietsu NC-172Z/CM

Giá: 75 $ = 1.560.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Vdtech VDT 405AHD 1.5

Camera Vdtech VDT 405AHD 1.5

Giá: 75 $ = 1.560.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Vdtech VDT - 315AHD 1.5

Camera Vdtech VDT - 315AHD 1.5

Giá: 76 $ = 1.585.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Avtech KPC148C

Avtech KPC148C

Giá: 78 $ = 1.638.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Avtech KPC 139ZEP

Avtech KPC 139ZEP

Giá: 78 $ = 1.638.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Avtech KPC149 ZHP

Avtech KPC149 ZHP

Giá: 78 $ = 1.638.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Camera màu hồng ngoại VDTECH VDT-405F

Camera màu hồng ngoại VDTECH VDT-405F

Giá: 78 $ = 1.621.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

CAMERA IP Hồng Ngoại VDTECH VDT-207 IP 0.8

CAMERA IP Hồng Ngoại VDTECH VDT-207 IP 0.8

Giá: 79 $ = 1.650.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Vantech VT-3213

Camera Vantech VT-3213

Giá: 79 $ = 1.659.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Avetech AVC412 A

Avetech AVC412 A

Giá: 79 $ = 1.659.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Avtech KPC152A

Avtech KPC152A

Giá: 79 $ = 1.659.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Camera màu hồng ngoại VDTECH VDT-27F

Camera màu hồng ngoại VDTECH VDT-27F

Giá: 79 $ = 1.642.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Samtech DSC-5150G

Camera Samtech DSC-5150G

Giá: 79 $ = 1.650.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera IP thân hồng ngoại VDTECH VDT-306 IP 0.8

Camera IP thân hồng ngoại VDTECH VDT-306 IP 0.8

Giá: 80 $ = 1.680.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera IP thân hồng ngoại VDTECH VDT-405 IP 0.8

Camera IP thân hồng ngoại VDTECH VDT-405 IP 0.8

Giá: 80 $ = 1.668.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera IP Samtech STN-C2410

Camera IP Samtech STN-C2410

Giá: 80 $ = 1.660.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera IP Samtech STN-C3010

Camera IP Samtech STN-C3010

Giá: 80 $ = 1.680.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Vdtech VDT-3060AHD 1.5

Camera Vdtech VDT-3060AHD 1.5

Giá: 80 $ = 1.660.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Nichietsu NC-117

Camera Nichietsu NC-117

Giá: 81 $ = 1.686.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Nichietsu NC-117/HD

Nichietsu NC-117/HD

Giá: 81 $ = 1.700.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera quan sát Nichietsu NC -131

Camera quan sát Nichietsu NC -131

Giá: 81 $ = 1.700.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Samtech STC-701G

Camera Samtech STC-701G

Giá: 81 $ = 1.695.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Vdtech VDT-306AAHD 1.5

Camera Vdtech VDT-306AAHD 1.5

Giá: 81 $ = 1.700.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Vantech VT-3800I

Camera Vantech VT-3800I

Giá: 82 $ = 1.722.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Avtech AVC452 zAp

Avtech AVC452 zAp

Giá: 82 $ = 1.722.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Camera hồng ngoại VDTECH VDT-45.I

Camera hồng ngoại VDTECH VDT-45.I

Giá: 83 $ = 1.726.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera IP thân hồng ngoai VDTECH VDT-999ZIP 0.8

Camera IP thân hồng ngoai VDTECH VDT-999ZIP 0.8

Giá: 84 $ = 1.750.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera IP Dome hồng ngoại VDTECH VDT-315IP 0.8

Camera IP Dome hồng ngoại VDTECH VDT-315IP 0.8

Giá: 84 $ = 1.750.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Vantech VT-2400

Camera Vantech VT-2400

Giá: 84 $ = 1.764.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Camera Vantech VT-3800H

Camera Vantech VT-3800H

Giá: 84 $ = 1.764.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Avtech KPC152 ZAP

Avtech KPC152 ZAP

Giá: 84 $ = 1.764.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Camera Hitaichi HC-21Z

Camera Hitaichi HC-21Z

Giá: 84 $ = 1.747.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Camera Nichietsu NC-129I

Camera Nichietsu NC-129I

Giá: 84 $ = 1.764.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Camera hồng ngoại VDTECH VDT-117C

Camera hồng ngoại VDTECH VDT-117C

Giá: 84 $ = 1.751.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Page       6   7   8   9   10       
Hỗ trợ trực tuyến
0987 779 682
0912 370 282
Quốc Chinh
 • 0912370282
  04.37925077
 • Văn Anh

 • 04.37925077
 • Hương Trà
 • 098 5721 706
  04.37925077 - 105
 • Thu Huyền

 • 04.37925077 - 104
 • Thu Hương
 • 0985 626307
  04.37925077 - 103
 • Kim Hằng - Kế Toán

 • 04.37925076
 • Hoài Nam - Kỹ Thuật
 • 0938656682
 • Văn Kính - Kỹ Thuật
 • 0936006026
 •