Danh mục sản phẩm
Thống kê truy cập
Online: 11
Số lượt truy cập: 14269880

MUA Thiết bị an ninh

Camera Vantech VT-3211H

Camera Vantech VT-3211H

Giá: 50 $ = 1.038.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Camera Vantech VT-3212

Camera Vantech VT-3212

Giá: 50 $ = 1.042.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Camera Avtech AVC 548ZP

Camera Avtech AVC 548ZP

Giá: 50 $ = 1.040.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Camera Avtech KPC151A

Camera Avtech KPC151A

Giá: 50 $ = 1.050.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Camera Avtech KPC136E

Camera Avtech KPC136E

Giá: 50 $ = 1.050.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Camera Avtech KPC138E

Camera Avtech KPC138E

Giá: 50 $ = 1.050.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Camera Nichietsu NC-130/CM

Camera Nichietsu NC-130/CM

Giá: 50 $ = 1.050.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera hồng ngoại VDTECH VDT-3060 HL.80

Camera hồng ngoại VDTECH VDT-3060 HL.80

Giá: 50 $ = 1.050.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Samtech STC-503-S7

Camera Samtech STC-503-S7

Giá: 50 $ = 1.050.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

 Camera Avtech AVC563 zRp

Camera Avtech AVC563 zRp

Giá: 51 $ = 1.060.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Camera Avtech AVC853

Camera Avtech AVC853

Giá: 51 $ = 1.071.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Camera Avtech KPC151 ZAP

Camera Avtech KPC151 ZAP

Giá: 51 $ = 1.071.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Avtech KPC131ZEP

Avtech KPC131ZEP

Giá: 51 $ = 1.061.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Camera Avtech AVC566

Camera Avtech AVC566

Giá: 51 $ = 1.071.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Camera Hitaichi HC-7QP-L

Camera Hitaichi HC-7QP-L

Giá: 51 $ = 1.057.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Camera Nichietsu NC-3306K

Camera Nichietsu NC-3306K

Giá: 51 $ = 1.070.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Vantech VT-3700i

Camera Vantech VT-3700i

Giá: 52 $ = 1.092.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Camera Avtech AVC692

Camera Avtech AVC692

Giá: 52 $ = 1.072.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Camera Avtech KPC 133ZDP

Camera Avtech KPC 133ZDP

Giá: 52 $ = 1.092.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Camera Avtech KPC143 zEp

Camera Avtech KPC143 zEp

Giá: 52 $ = 1.092.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Camera Nichietsu NC-105I

Camera Nichietsu NC-105I

Giá: 52 $ = 1.086.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Vdtech VDT - 2070AHDL 1.0

Camera Vdtech VDT - 2070AHDL 1.0

Giá: 52 $ = 1.080.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Vdtech VDT 405AHDL 1.0

Camera Vdtech VDT 405AHDL 1.0

Giá: 53 $ = 1.100.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Vantech VT-5002

Camera Vantech VT-5002

Giá: 54 $ = 1.134.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Camera Avtech KPC139C

Camera Avtech KPC139C

Giá: 54 $ = 1.134.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Camera Avtech KPC-143 ZEP

Camera Avtech KPC-143 ZEP

Giá: 54 $ = 1.134.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Camera Hitaichi HC-15B

Camera Hitaichi HC-15B

Giá: 54 $ = 1.133.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Camera Nichietsu NC-15

Camera Nichietsu NC-15

Giá: 54 $ = 1.134.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Camera Vantech VT 2100

Camera Vantech VT 2100

Giá: 55 $ = 1.155.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Camera Vantech VT-3700H

Camera Vantech VT-3700H

Giá: 55 $ = 1.136.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Camera Vantech VT-3850I

Camera Vantech VT-3850I

Giá: 55 $ = 1.155.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Camera Hitaichi HC-15D

Camera Hitaichi HC-15D

Giá: 55 $ = 1.135.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Nichietsu NC-249/CM

Nichietsu NC-249/CM

Giá: 55 $ = 1.151.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Nichietsu NC-249

Nichietsu NC-249

Giá: 55 $ = 1.151.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Vantech VT-3808

Camera Vantech VT-3808

Giá: 56 $ = 1.176.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Camera Avtech KPC 139ZDP

Camera Avtech KPC 139ZDP

Giá: 56 $ = 1.176.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Camera Avtech KPC136 zEltp

Camera Avtech KPC136 zEltp

Giá: 56 $ = 1.176.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Camera Avtech KPC139ZDP

Camera Avtech KPC139ZDP

Giá: 56 $ = 1.176.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Camera IP thân hồng ngoại VDTECH VDT-3330 ZIP 0.8

Camera IP thân hồng ngoại VDTECH VDT-3330 ZIP 0.8

Giá: 57 $ = 1.180.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Vantech VT-5400s

Camera Vantech VT-5400s

Giá: 57 $ = 1.197.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Avtech KPC 133ZEP

Avtech KPC 133ZEP

Giá: 57 $ = 1.197.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Camera màu hồng ngoại VDTECH VDT-135A

Camera màu hồng ngoại VDTECH VDT-135A

Giá: 57 $ = 1.182.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Page    1   2   3   4   5       
Hỗ trợ trực tuyến
0987 779 682
0912 370 282
Quốc Chinh
 • 0912370282
  04.37925077
 • Văn Anh

 • 04.37925077
 • Hương Trà
 • 098 5721 706
  04.37925077 - 105
 • Thu Huyền

 • 04.37925077 - 104
 • Thu Hương
 • 0985 626307
  04.37925077 - 103
 • Kim Hằng - Kế Toán

 • 04.37925076
 • Hoài Nam - Kỹ Thuật
 • 0938656682
 • Văn Kính - Kỹ Thuật
 • 0936006026
 •