Danh mục sản phẩm
Thống kê truy cập
Online: 25
Số lượt truy cập: 7406130

MUA Máy hút bụi   Máy hút bụi công nghiêp

Máy hút bụi  /  
Máy hút bụi công nghiệp - NST23OT

Máy hút bụi công nghiệp - NST23OT

Giá: 120 $ = 2.520.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút bụi công nghiệp thùng nhựa CB15

Máy hút bụi công nghiệp thùng nhựa CB15

Giá: 120 $ = 2.510.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút bụi công nghiệp thùng nhựa CB-151

Máy hút bụi công nghiệp thùng nhựa CB-151

Giá: 120 $ = 2.500.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút bụi công nghiệp VJ15-1

Máy hút bụi công nghiệp VJ15-1

Giá: 122 $ = 2.550.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút bụi Roly WL 25

Máy hút bụi Roly WL 25

Giá: 127 $ = 2.650.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút bụi công nghiệp VJ30-1

Máy hút bụi công nghiệp VJ30-1

Giá: 129 $ = 2.700.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút bụi công nghiệp - SS32LBNT

Máy hút bụi công nghiệp - SS32LBNT

Giá: 136 $ = 2.850.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút bụi Dr.Clean 30S-1

Máy hút bụi Dr.Clean 30S-1

Giá: 139 $ = 2.900.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút bụi Dr.Clean 15S-1

Máy hút bụi Dr.Clean 15S-1

Giá: 147 $ = 3.070.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút bụi Chao Bao A025

Máy hút bụi Chao Bao A025

Giá: 150 $ = 3.150.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút bụi công nghiệp Fujihaia VC-3563

Máy hút bụi công nghiệp Fujihaia VC-3563

Giá: 152 $ = 3.180.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút bụi Chao Bao A025

Máy hút bụi Chao Bao A025

Giá: 153 $ = 3.200.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút bụi - nước ROLY WL 60

Máy hút bụi - nước ROLY WL 60

Giá: 174 $ = 3.650.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút bụi Chao Bao A026

Máy hút bụi Chao Bao A026

Giá: 208 $ = 4.350.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút bụi – nước ROLY WL 70

Máy hút bụi – nước ROLY WL 70

Giá: 220 $ = 4.600.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút bụi Dr.Clean 70P-2

Máy hút bụi Dr.Clean 70P-2

Giá: 238 $ = 4.980.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút bụi Dr.Clean 70S-2

Máy hút bụi Dr.Clean 70S-2

Giá: 239 $ = 5.000.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút bụi công nghiệp VJ 70-3P

Máy hút bụi công nghiệp VJ 70-3P

Giá: 248 $ = 5.200.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút bụi công nghiệp CB60-3B

Máy hút bụi công nghiệp CB60-3B

Giá: 253 $ = 5.300.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút bụi Chao Bao CB80-2J

Máy hút bụi Chao Bao CB80-2J

Giá: 267 $ = 5.600.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút bụi công nghiệp VJ 80-3

Máy hút bụi công nghiệp VJ 80-3

Giá: 281 $ = 5.888.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút bụi công nghiệp Fujihaia VC-3573

Máy hút bụi công nghiệp Fujihaia VC-3573

Giá: 281 $ = 5.900.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút bụi công nghiệp CB60-3

Máy hút bụi công nghiệp CB60-3

Giá: 283 $ = 5.925.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút bụi – nước Roly WL 100

Máy hút bụi – nước Roly WL 100

Giá: 284 $ = 5.960.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút bụi Dr.Clean 80S-3

Máy hút bụi Dr.Clean 80S-3

Giá: 289 $ = 6.050.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút bụi Chao Bao BF584A-3

Máy hút bụi Chao Bao BF584A-3

Giá: 296 $ = 6.200.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút bụi công nghiệp CE 1016

Máy hút bụi công nghiệp CE 1016

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút bụi công nghiệp AMT10.0

Máy hút bụi công nghiệp AMT10.0

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút bụi công nghiệp Turbo-5

Máy hút bụi công nghiệp Turbo-5

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút bụi chuyên dụng Delfin DG50 EXP

Máy hút bụi chuyên dụng Delfin DG50 EXP

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút bụi chuyên dụng Delfin 3534

Máy hút bụi chuyên dụng Delfin 3534

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút bụi chuyên dụng Delfin MTL202DS

Máy hút bụi chuyên dụng Delfin MTL202DS

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút bụi Chao Bao A029

Máy hút bụi Chao Bao A029

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút bụi Chao Bao CB60-2J

Máy hút bụi Chao Bao CB60-2J

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút bụi Chao Bao CB90-3

Máy hút bụi Chao Bao CB90-3

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút bụi hút nước Chao Bao CB30

Máy hút bụi hút nước Chao Bao CB30

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

Hỗ trợ trực tuyến
0987 779 682
0912 370 282
Quốc Chinh
 • 0912370282
  04.37925077
 • Văn Anh

 • 04.37925077
 • Hương Trà
 • 098 5721 706
  04.37925077 - 105
 • Thu Huyền

 • 04.37925077 - 104
 • Thu Hương
 • 0985 626307
  04.37925077 - 103
 • Kim Hằng - Kế Toán

 • 04.37925076
 • Hoài Nam - Kỹ Thuật
 • 0938656682
 • Văn Kính - Kỹ Thuật
 • 0936006026
 •