Danh mục sản phẩm
Thống kê truy cập
Online: 17
Số lượt truy cập: 14269941

MUA Máy hút ẩm

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-180EB

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-180EB

Giá: 1.483 $ = 31.125.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-2408D

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-2408D

Giá: 1.688 $ = 35.447.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-240EB

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-240EB

Giá: 1.805 $ = 37.898.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm công nghiệp IKENO ID-3000

Máy hút ẩm công nghiệp IKENO ID-3000

Giá: 1.881 $ = 39.500.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm Harison HD-192B

Máy hút ẩm Harison HD-192B

Giá: 2.180 $ = 45.780.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm công nghiệp HM-3508D

Máy hút ẩm công nghiệp HM-3508D

Giá: 2.252 $ = 47.282.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy sấy hương IKENO IRD-3000

Máy sấy hương IKENO IRD-3000

Giá: 2.453 $ = 51.500.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy sấy hương IKENO IRD-4500

Máy sấy hương IKENO IRD-4500

Giá: 2.565 $ = 53.850.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm công nghiệp IKENO ID-4500

Máy hút ẩm công nghiệp IKENO ID-4500

Giá: 2.605 $ = 54.700.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm công nghiệp IKENO IFD-3000

Máy hút ẩm công nghiệp IKENO IFD-3000

Giá: 2.755 $ = 57.850.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm đẳng nhiệt IKENO ID-3000-I

Máy hút ẩm đẳng nhiệt IKENO ID-3000-I

Giá: 2.772 $ = 58.200.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm nhiệt độ cao IKENO IDH-3000

Máy hút ẩm nhiệt độ cao IKENO IDH-3000

Giá: 2.772 $ = 58.200.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm công nghiệp IKENO IFD-4500

Máy hút ẩm công nghiệp IKENO IFD-4500

Giá: 2.943 $ = 61.800.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-480EB

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-480EB

Giá: 2.995 $ = 62.884.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm đẳng nhiệt IKENO ID-4500-I

Máy hút ẩm đẳng nhiệt IKENO ID-4500-I

Giá: 3.055 $ = 64.150.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm nhiệt độ cao IKENO IDH-4500

Máy hút ẩm nhiệt độ cao IKENO IDH-4500

Giá: 3.058 $ = 64.200.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm FujiE HM-6480EB

Máy hút ẩm FujiE HM-6480EB

Giá: 3.281 $ = 68.888.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy sấy hương IKENO IRD-7500

Máy sấy hương IKENO IRD-7500

Giá: 3.891 $ = 81.700.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm công nghiệp IKENO ID-7500

Máy hút ẩm công nghiệp IKENO ID-7500

Giá: 3.939 $ = 82.700.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm Harison HD-504B

Máy hút ẩm Harison HD-504B

Giá: 4.141 $ = 86.959.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

MÁY HÚT ẨM CÔNG NGHIỆP IKENO ID-7500

MÁY HÚT ẨM CÔNG NGHIỆP IKENO ID-7500

Giá: 4.272 $ = 89.710.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm công nghiệp IKENO IFD-7500

Máy hút ẩm công nghiệp IKENO IFD-7500

Giá: 4.415 $ = 92.700.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm nhiệt độ cao IKENO IDH-7500

Máy hút ẩm nhiệt độ cao IKENO IDH-7500

Giá: 4.558 $ = 95.700.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm đẳng nhiệt IKENO ID-7500-I

Máy hút ẩm đẳng nhiệt IKENO ID-7500-I

Giá: 4.567 $ = 95.900.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm ( rotor ) FujiE HM-WKM-550P

Máy hút ẩm ( rotor ) FujiE HM-WKM-550P

Giá: 5.426 $ = 113.935.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm ( rotor ) FujiE HM-WKM-1500P

Máy hút ẩm ( rotor ) FujiE HM-WKM-1500P

Giá: 16.107 $ = 338.230.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm Aikyo ED-9B-EU

Máy hút ẩm Aikyo ED-9B-EU

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm AIKYO AD-9B-EU

Máy hút ẩm AIKYO AD-9B-EU

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm Aikyo AH-300

Máy hút ẩm Aikyo AH-300

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm Edison E-10DHA

Máy hút ẩm Edison E-10DHA

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm Edison ED-16A

Máy hút ẩm Edison ED-16A

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm (rotor) FujiE HM-WKM-200P

Máy hút ẩm (rotor) FujiE HM-WKM-200P

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-CFZ 15.0B

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-CFZ 15.0B

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM670EB

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM670EB

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-368D

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-368D

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-CFZ 20.0B

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-CFZ 20.0B

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-CFZ 10.0B

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-CFZ 10.0B

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm công nghiệp FUJIE HM-CFZ 7.0B

Máy hút ẩm công nghiệp FUJIE HM-CFZ 7.0B

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm dân dụng FujiE HM-PD10

Máy hút ẩm dân dụng FujiE HM-PD10

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm dân dụng FujiE HM-PD12

Máy hút ẩm dân dụng FujiE HM-PD12

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm dân dụng FujiE HM-PD16

Máy hút ẩm dân dụng FujiE HM-PD16

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm dân dụng FujiE HM-PD20

Máy hút ẩm dân dụng FujiE HM-PD20

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

Page    1   2   3  
Hỗ trợ trực tuyến
0987 779 682
0912 370 282
Quốc Chinh
 • 0912370282
  04.37925077
 • Văn Anh

 • 04.37925077
 • Hương Trà
 • 098 5721 706
  04.37925077 - 105
 • Thu Huyền

 • 04.37925077 - 104
 • Thu Hương
 • 0985 626307
  04.37925077 - 103
 • Kim Hằng - Kế Toán

 • 04.37925076
 • Hoài Nam - Kỹ Thuật
 • 0938656682
 • Văn Kính - Kỹ Thuật
 • 0936006026
 •