Danh mục sản phẩm
Thống kê truy cập
Online: 14
Số lượt truy cập: 15717006

MUA Máy hút ẩm   Máy hút ẩm FujiE

Máy hút ẩm  /  
Máy hút ẩm dân dụng FujiE HM-610EB

Máy hút ẩm dân dụng FujiE HM-610EB

Giá: 190 $ = 3.980.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Máy hút ẩm dân dụng FujiE HM-616EB

Máy hút ẩm dân dụng FujiE HM-616EB

Giá: 207 $ = 4.340.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm dân dụng FujiE HM-618EB

Máy hút ẩm dân dụng FujiE HM-618EB

Giá: 236 $ = 4.952.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm dân dụng FujiE HM-618EC

Máy hút ẩm dân dụng FujiE HM-618EC

Giá: 238 $ = 4.998.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm FujiE HM-620EB

Máy hút ẩm FujiE HM-620EB

Giá: 257 $ = 5.390.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm dân dụng FujiE HM-612EC

Máy hút ẩm dân dụng FujiE HM-612EC

Giá: 264 $ = 5.544.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-630EB

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-630EB

Giá: 371 $ = 7.790.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-588D

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-588D

Giá: 388 $ = 8.148.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-650EB

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-650EB

Giá: 406 $ = 8.525.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm FujiE HM-908D

Máy hút ẩm FujiE HM-908D

Giá: 652 $ = 13.680.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-690EB

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-690EB

Giá: 679 $ = 14.250.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE DY-6105EB

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE DY-6105EB

Giá: 762 $ = 15.995.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-1388D

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-1388D

Giá: 823 $ = 17.270.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-6120EB

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-6120EB

Giá: 840 $ = 17.620.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm (rotor) FujiE HM-WKM-180P

Máy hút ẩm (rotor) FujiE HM-WKM-180P

Giá: 965 $ = 20.250.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm rotor FujiE HM-WKM-200PL

Máy hút ẩm rotor FujiE HM-WKM-200PL

Giá: 1.388 $ = 29.142.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-6180EB

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-6180EB

Giá: 1.420 $ = 29.820.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE DY-6180EB

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE DY-6180EB

Giá: 1.427 $ = 29.962.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-4808D

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-4808D

Giá: 1.427 $ = 29.967.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm FujiE HM-1688D

Máy hút ẩm FujiE HM-1688D

Giá: 1.447 $ = 30.370.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-180EB

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-180EB

Giá: 1.483 $ = 31.125.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-2408D

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-2408D

Giá: 1.688 $ = 35.447.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-240EB

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-240EB

Giá: 1.805 $ = 37.898.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm công nghiệp HM-3508D

Máy hút ẩm công nghiệp HM-3508D

Giá: 2.252 $ = 47.282.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-480EB

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-480EB

Giá: 2.995 $ = 62.884.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm FujiE HM-6480EB

Máy hút ẩm FujiE HM-6480EB

Giá: 3.281 $ = 68.888.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm ( rotor ) FujiE HM-WKM-550P

Máy hút ẩm ( rotor ) FujiE HM-WKM-550P

Giá: 5.426 $ = 113.935.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm ( rotor ) FujiE HM-WKM-1500P

Máy hút ẩm ( rotor ) FujiE HM-WKM-1500P

Giá: 16.107 $ = 338.230.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm (rotor) FujiE HM-WKM-200P

Máy hút ẩm (rotor) FujiE HM-WKM-200P

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-CFZ 15.0B

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-CFZ 15.0B

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM670EB

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM670EB

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-368D

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-368D

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-CFZ 20.0B

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-CFZ 20.0B

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-CFZ 10.0B

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-CFZ 10.0B

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm công nghiệp FUJIE HM-CFZ 7.0B

Máy hút ẩm công nghiệp FUJIE HM-CFZ 7.0B

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm dân dụng FujiE HM-PD10

Máy hút ẩm dân dụng FujiE HM-PD10

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm dân dụng FujiE HM-PD12

Máy hút ẩm dân dụng FujiE HM-PD12

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm dân dụng FujiE HM-PD16

Máy hút ẩm dân dụng FujiE HM-PD16

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm dân dụng FujiE HM-PD20

Máy hút ẩm dân dụng FujiE HM-PD20

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm công nghiệp HM-360EB

Máy hút ẩm công nghiệp HM-360EB

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM6130EB

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM6130EB

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

Hỗ trợ trực tuyến
0987 779 682
0912 370 282
Quốc Chinh
 • 0912370282
  04.37925077
 • Văn Anh

 • 04.37925077
 • Hương Trà
 • 098 5721 706
  04.37925077 - 105
 • Thu Huyền

 • 04.37925077 - 104
 • Thu Hương
 • 0985 626307
  04.37925077 - 103
 • Kim Hằng - Kế Toán

 • 04.37925076
 • Hoài Nam - Kỹ Thuật
 • 0938656682
 • Văn Kính - Kỹ Thuật
 • 0936006026
 •