Danh mục sản phẩm
Thống kê truy cập
Online: 6
Số lượt truy cập: 15667100

MUA Máy dò kim loại

Máy dò cầm tay Scanner TX-1001B

Máy dò cầm tay Scanner TX-1001B

Giá: 41 $ = 861.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy dò kim loại cầm tay MD3003

Máy dò kim loại cầm tay MD3003

Giá: 42 $ = 867.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Tay dò kim loại Rapiscan Metor 28

Tay dò kim loại Rapiscan Metor 28

Giá: 47 $ = 968.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy dò cầm tay Lotus M-7

Máy dò cầm tay Lotus M-7

Giá: 48 $ = 1.007.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy dò Vàng, Bạc, Đồng và các kim loại Super Scanner GP-3003B1/ 2011

Máy dò Vàng, Bạc, Đồng và các kim loại Super Scanner GP-3003B1/ 2011

Giá: 50 $ = 1.050.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy dò cầm tay Garret MD-200

Máy dò cầm tay Garret MD-200

Giá: 54 $ = 1.133.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy dò kim loại cầm tay TS80

Máy dò kim loại cầm tay TS80

Giá: 56 $ = 1.159.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy dò kim loại Garrett MD-300

Máy dò kim loại Garrett MD-300

Giá: 71 $ = 1.477.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy dò kim loại GP-008

Máy dò kim loại GP-008

Giá: 73 $ = 1.532.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy dò kim loại cầm tay MD3003B1

Máy dò kim loại cầm tay MD3003B1

Giá: 80 $ = 1.677.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy dò kim loại Garrett 1165800

Máy dò kim loại Garrett 1165800

Giá: 81 $ = 1.690.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy dò kim loại GC1001

Máy dò kim loại GC1001

Giá: 84 $ = 1.746.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy dò cầm tay Newin M7

Máy dò cầm tay Newin M7

Giá: 85 $ = 1.783.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy dò cầm tay Bosch DMF 10 Zoom

Máy dò cầm tay Bosch DMF 10 Zoom

Giá: 86 $ = 1.804.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy dò kim loại GARRETT GC-1001

Máy dò kim loại GARRETT GC-1001

Giá: 95 $ = 1.995.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy dò kim loại cầm tay Garrett 116580

Máy dò kim loại cầm tay Garrett 116580

Giá: 95 $ = 1.990.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy dò kim loại Garrett MD-300i

Máy dò kim loại Garrett MD-300i

Giá: 96 $ = 2.016.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy dò kim loại GARRETT GP 3003B1/ 2006

Máy dò kim loại GARRETT GP 3003B1/ 2006

Giá: 99 $ = 2.067.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Tay dò kim loại Big Scan Hand MD-3000

Tay dò kim loại Big Scan Hand MD-3000

Giá: 102 $ = 2.140.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy dò kim loại cầm tay GARRETT GP 3003B1/ 2006

Máy dò kim loại cầm tay GARRETT GP 3003B1/ 2006

Giá: 105 $ = 2.200.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy dò cầm tay GP-009

Máy dò cầm tay GP-009

Giá: 115 $ = 2.414.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy dò cầm tay Terascan ESH-10

Máy dò cầm tay Terascan ESH-10

Giá: 118 $ = 2.458.000 vnd

Bảo Hành: 6 tháng

Gương tìm kiếm bom mìn dưới xe ôtô NOVELLY GP-913

Gương tìm kiếm bom mìn dưới xe ôtô NOVELLY GP-913

Giá: 131 $ = 2.750.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Gương dò bom, mìn dưới xe ôtô Novelly GP-912

Gương dò bom, mìn dưới xe ôtô Novelly GP-912

Giá: 134 $ = 2.814.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Gương tìm kiếm bom mìn dưới xe ôtô NOVELLY GP-915

Gương tìm kiếm bom mìn dưới xe ôtô NOVELLY GP-915

Giá: 136 $ = 2.850.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Gương tìm kiếm bom mìn dưới xe ôtô NOVELLY GP-914

Gương tìm kiếm bom mìn dưới xe ôtô NOVELLY GP-914

Giá: 155 $ = 3.250.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy dò cầm tay Super Wand

Máy dò cầm tay Super Wand

Giá: 164 $ = 3.432.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy dò kim loại cầm tay PD140

Máy dò kim loại cầm tay PD140

Giá: 171 $ = 3.580.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Gương tìm kiếm bom mìn dưới xe ôtô NOVELLY GP-911

Gương tìm kiếm bom mìn dưới xe ôtô NOVELLY GP-911

Giá: 189 $ = 3.950.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy dò cầm tay Scanner GP-140

Máy dò cầm tay Scanner GP-140

Giá: 238 $ = 4.996.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy dò dưới lòng đất GC-1022

Máy dò dưới lòng đất GC-1022

Giá: 355 $ = 7.455.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy dò dưới lòng đất MD3006

Máy dò dưới lòng đất MD3006

Giá: 355 $ = 7.455.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy dò kim loại dưới đất Garrett Scorpion Gold A9 (1 mét)

Máy dò kim loại dưới đất Garrett Scorpion Gold A9 (1 mét)

Giá: 386 $ = 8.090.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy dò dưới lòng đất MD3005

Máy dò dưới lòng đất MD3005

Giá: 388 $ = 8.148.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy dò kim loại dưới lòng đất Gold Metal Detector GE-2.0

Máy dò kim loại dưới lòng đất Gold Metal Detector GE-2.0

Giá: 390 $ = 8.190.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy dò dưới lòng đất MD5002

Máy dò dưới lòng đất MD5002

Giá: 398 $ = 8.358.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy dò kim loại dưới đất Garrett Scorpion Gold A8

Máy dò kim loại dưới đất Garrett Scorpion Gold A8

Giá: 403 $ = 8.463.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy dò kim loại dưới lòng đất Scanner MD5008

Máy dò kim loại dưới lòng đất Scanner MD5008

Giá: 427 $ = 8.959.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy dò dưới lòng đất MD5006

Máy dò dưới lòng đất MD5006

Giá: 451 $ = 9.463.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy dò kim loại dưới lòng đất TM-88

Máy dò kim loại dưới lòng đất TM-88

Giá: 522 $ = 10.960.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Cổng dò kim loại LZ2101B

Cổng dò kim loại LZ2101B

Giá: 2.248 $ = 47.208.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Cổng dò kim loại EI-V3000

Cổng dò kim loại EI-V3000

Giá: 3.698 $ = 77.658.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Page    1   2  
Hỗ trợ trực tuyến
0987 779 682
0912 370 282
Quốc Chinh
 • 0912370282
  04.37925077
 • Văn Anh

 • 04.37925077
 • Hương Trà
 • 098 5721 706
  04.37925077 - 105
 • Thu Huyền

 • 04.37925077 - 104
 • Thu Hương
 • 0985 626307
  04.37925077 - 103
 • Kim Hằng - Kế Toán

 • 04.37925076
 • Hoài Nam - Kỹ Thuật
 • 0938656682
 • Văn Kính - Kỹ Thuật
 • 0936006026
 •