Danh mục sản phẩm
Thống kê truy cập
Online: 35
Số lượt truy cập: 12995095

MUA Máy chấm công

Máy tuần tra bảo vệ kết nối máy vi tính GS 8100C

Máy tuần tra bảo vệ kết nối máy vi tính GS 8100C

Giá: 224 $ = 4.704.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy chấm công HITECH X999

Máy chấm công HITECH X999

Giá: 226 $ = 4.746.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

 Máy chấm công Vigilance TP-103

Máy chấm công Vigilance TP-103

Giá: 227 $ = 4.758.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Máy chấm công kiểm soát cửa MITA 888

Máy chấm công kiểm soát cửa MITA 888

Giá: 227 $ = 4.750.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy Chấm Công MITA 9000C

Máy Chấm Công MITA 9000C

Giá: 228 $ = 4.768.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy chấm công Ronald Jack F-708

Máy chấm công Ronald Jack F-708

Giá: 230 $ = 4.829.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy tuần tra bảo vệ kết nối máy vi tính GS 6000C

Máy tuần tra bảo vệ kết nối máy vi tính GS 6000C

Giá: 230 $ = 4.830.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy chấm công RONALD JACK F708

Máy chấm công RONALD JACK F708

Giá: 231 $ = 4.850.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

 Máy chấm công Wise Eye 8000A

Máy chấm công Wise Eye 8000A

Giá: 233 $ = 4.893.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy chấm công GIGATA 779A

Máy chấm công GIGATA 779A

Giá: 233 $ = 4.890.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

 Máy chấm công J-Tech JT-11

Máy chấm công J-Tech JT-11

Giá: 238 $ = 4.998.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

RONALD JACK SC-403

RONALD JACK SC-403

Giá: 241 $ = 5.053.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy chấm công Vân Tay GIGATA 779

Máy chấm công Vân Tay GIGATA 779

Giá: 241 $ = 5.045.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy chấm công RONALD JACK F7

Máy chấm công RONALD JACK F7

Giá: 241 $ = 5.050.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy chấm công kiểm soát cửa TITA 9X

Máy chấm công kiểm soát cửa TITA 9X

Giá: 245 $ = 5.145.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy chấm công vân tay J-TECH JT-C20

Máy chấm công vân tay J-TECH JT-C20

Giá: 246 $ = 5.147.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy Chấm Công Vân Tay & Thẻ Cảm Ứng OSIN U-160C

Máy Chấm Công Vân Tay & Thẻ Cảm Ứng OSIN U-160C

Giá: 246 $ = 5.153.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy chấm công Silicon FTA-U300

Máy chấm công Silicon FTA-U300

Giá: 248 $ = 5.208.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy chấm công vân tay ZK Software A10

Máy chấm công vân tay ZK Software A10

Giá: 249 $ = 5.218.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy chấm công vân tay Metron KPF-102

Máy chấm công vân tay Metron KPF-102

Giá: 250 $ = 5.250.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

 Máy chấm công BioSH-5000T+ID

Máy chấm công BioSH-5000T+ID

Giá: 251 $ = 5.267.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy chấm công JIMI ZM-S8000

Máy chấm công JIMI ZM-S8000

Giá: 253 $ = 5.313.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy tuần tra bảo vệ kết nối máy vi tính MITA 9000E

Máy tuần tra bảo vệ kết nối máy vi tính MITA 9000E

Giá: 254 $ = 5.321.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Đầu đọc kiểm soát ra vào TP103

Đầu đọc kiểm soát ra vào TP103

Giá: 256 $ = 5.357.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy Thẻ Giấy MINDMAN M960A

Máy Thẻ Giấy MINDMAN M960A

Giá: 256 $ = 5.359.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy tuần tra bảo vệ kết nối máy vi tính GS 7000C

Máy tuần tra bảo vệ kết nối máy vi tính GS 7000C

Giá: 256 $ = 5.360.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy chấm công Ronald Jack RJP100

Máy chấm công Ronald Jack RJP100

Giá: 257 $ = 5.387.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy chấm công WISE EYE WSE 510A

Máy chấm công WISE EYE WSE 510A

Giá: 258 $ = 5.400.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy chấm công J-Tech JT-2000

Máy chấm công J-Tech JT-2000

Giá: 259 $ = 5.419.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

 Máy chấm công Ronald Jack 5000A

Máy chấm công Ronald Jack 5000A

Giá: 260 $ = 5.452.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy chấm công Zksoftware X638

Máy chấm công Zksoftware X638

Giá: 260 $ = 5.454.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy chấm công Ronald Jack 5000A PRO

Máy chấm công Ronald Jack 5000A PRO

Giá: 260 $ = 5.448.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy chấm công Wise Eye WSE-850A

Máy chấm công Wise Eye WSE-850A

Giá: 263 $ = 5.523.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng