Danh mục sản phẩm
Thống kê truy cập
Online: 8
Số lượt truy cập: 15675703

MUA Máy chấm công   Máy chấm công thẻ giấy

Máy chấm công  /  
Máy chấm công thẻ giấy DSB TR-6A

Máy chấm công thẻ giấy DSB TR-6A

Giá: 124 $ = 2.600.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy chấm công thẻ giấy DSB TR-6B

Máy chấm công thẻ giấy DSB TR-6B

Giá: 124 $ = 2.600.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy chấm công Timmy MD-80B

Máy chấm công Timmy MD-80B

Giá: 129 $ = 2.700.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy chấm công Silicon PB-7700

Máy chấm công Silicon PB-7700

Giá: 130 $ = 2.729.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy chấm công Ronald Jack RJ-2200N

Máy chấm công Ronald Jack RJ-2200N

Giá: 133 $ = 2.780.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy chấm công UMEI NE CD-3000

Máy chấm công UMEI NE CD-3000

Giá: 135 $ = 2.820.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy chấm công UMEI NE CD-98

Máy chấm công UMEI NE CD-98

Giá: 136 $ = 2.850.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy chấm công thẻ giấy Metron TR-868

Máy chấm công thẻ giấy Metron TR-868

Giá: 138 $ = 2.890.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy chấm công UMEI NE CD-9820

Máy chấm công UMEI NE CD-9820

Giá: 138 $ = 2.890.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy chấm công Umei U-2200A

Máy chấm công Umei U-2200A

Giá: 142 $ = 2.980.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy chấm công thẻ giấy Osin O-960

Máy chấm công thẻ giấy Osin O-960

Giá: 143 $ = 2.990.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy chấm công thẻ giấy Osin O-200P

Máy chấm công thẻ giấy Osin O-200P

Giá: 143 $ = 3.000.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy chấm công Seiko QR-350

Máy chấm công Seiko QR-350

Giá: 144 $ = 3.019.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy chấm công Ronald Jack RJ-2200A

Máy chấm công Ronald Jack RJ-2200A

Giá: 145 $ = 3.044.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy chấm công Umei RJ-2300

Máy chấm công Umei RJ-2300

Giá: 146 $ = 3.058.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy chấm công UMEI RJ-2300N

Máy chấm công UMEI RJ-2300N

Giá: 146 $ = 3.050.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy chấm công Umei U-2200N

Máy chấm công Umei U-2200N

Giá: 146 $ = 3.050.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy chấm công UMEI RJ-2200N

Máy chấm công UMEI RJ-2200N

Giá: 147 $ = 3.070.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy chấm công thẻ giấy Osin O-3300

Máy chấm công thẻ giấy Osin O-3300

Giá: 149 $ = 3.120.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy chấm công UMEI NE-5000

Máy chấm công UMEI NE-5000

Giá: 150 $ = 3.150.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy chấm công thẻ giấy GIGATA 990A & 990N

Máy chấm công thẻ giấy GIGATA 990A & 990N

Giá: 150 $ = 3.150.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy chấm công Timmy 6SB

Máy chấm công Timmy 6SB

Giá: 151 $ = 3.170.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy chấm công Umei NE-6000

Máy chấm công Umei NE-6000

Giá: 151 $ = 3.159.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy chấm công thẻ giấy Nideka T-7B

Máy chấm công thẻ giấy Nideka T-7B

Giá: 152 $ = 3.192.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

UMEI NE-6000 - CD-9820

UMEI NE-6000 - CD-9820

Giá: 165 $ = 3.445.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy chấm công thẻ giấy METAL 6800A & 6800N

Máy chấm công thẻ giấy METAL 6800A & 6800N

Giá: 165 $ = 3.450.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy chấm công RJ-2200A

Máy chấm công RJ-2200A

Giá: 170 $ = 3.558.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy chấm công Umei RJ-2200A

Máy chấm công Umei RJ-2200A

Giá: 172 $ = 3.612.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy chấm công Ronald Jack RJ- 3300N

Máy chấm công Ronald Jack RJ- 3300N

Giá: 182 $ = 3.820.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy chấm công Ronald Jack RJ-3300A

Máy chấm công Ronald Jack RJ-3300A

Giá: 186 $ = 3.890.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy chấm công thẻ giấy SEIKO Z120

Máy chấm công thẻ giấy SEIKO Z120

Giá: 190 $ = 3.990.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy chấm công Timmy T-200A

Máy chấm công Timmy T-200A

Giá: 221 $ = 4.641.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy chấm công Ronald Jack RJ-880

Máy chấm công Ronald Jack RJ-880

Giá: 222 $ = 4.662.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy Thẻ Giấy MINDMAN M960A

Máy Thẻ Giấy MINDMAN M960A

Giá: 256 $ = 5.359.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy chấm công thẻ giấy Kingpower KP-670

Máy chấm công thẻ giấy Kingpower KP-670

Giá: 265 $ = 5.565.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy chấm công thẻ giấy KINGSPOWER 670A

Máy chấm công thẻ giấy KINGSPOWER 670A

Giá: 267 $ = 5.600.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy chấm công thẻ giấy KINGS POWER 970

Máy chấm công thẻ giấy KINGS POWER 970

Giá: 289 $ = 6.050.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy chấm công thẻ giấy Silicon TR-7700

Máy chấm công thẻ giấy Silicon TR-7700

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

Máy chấm công WISE EYE WSE- 7500A

Máy chấm công WISE EYE WSE- 7500A

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

Máy chấm công WISE EYE WSE-7500D

Máy chấm công WISE EYE WSE-7500D

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

Máy chấm công thẻ giấy Silicon TR-7800

Máy chấm công thẻ giấy Silicon TR-7800

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

Máy Thẻ Giấy Wise Eye WSE-2600D

Máy Thẻ Giấy Wise Eye WSE-2600D

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

Page    1   2  
Hỗ trợ trực tuyến
0987 779 682
0912 370 282
Quốc Chinh
 • 0912370282
  04.37925077
 • Văn Anh

 • 04.37925077
 • Hương Trà
 • 098 5721 706
  04.37925077 - 105
 • Thu Huyền

 • 04.37925077 - 104
 • Thu Hương
 • 0985 626307
  04.37925077 - 103
 • Kim Hằng - Kế Toán

 • 04.37925076
 • Hoài Nam - Kỹ Thuật
 • 0938656682
 • Văn Kính - Kỹ Thuật
 • 0936006026
 •