Danh mục sản phẩm
Thống kê truy cập
Online: 13
Số lượt truy cập: 15673544

MUA Thiết bị an ninh   Đầu ghi hình Camera

Thiết bị an ninh  /  
Đầu ghi hình Samtech STD-5704

Đầu ghi hình Samtech STD-5704

Giá: 89 $ = 1.850.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Đầu ghi hình 4 kênh vdtech VDT-2700H 960H

Đầu ghi hình 4 kênh vdtech VDT-2700H 960H

Giá: 91 $ = 1.900.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Đầu ghi hình Vdtech VDT 2700AHDL-M

Đầu ghi hình Vdtech VDT 2700AHDL-M

Giá: 92 $ = 1.930.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Đầu ghi hình 4 kênh VDTECH VDT-2700HFC

Đầu ghi hình 4 kênh VDTECH VDT-2700HFC

Giá: 94 $ = 1.960.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Đầu ghi hình 8 kênh VDTECH VDT-3600HFC

Đầu ghi hình 8 kênh VDTECH VDT-3600HFC

Giá: 108 $ = 2.260.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Đầu ghi hình Samtech STM-1804S

Đầu ghi hình Samtech STM-1804S

Giá: 108 $ = 2.250.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Đầu ghi hình Samtech STD-1704

Đầu ghi hình Samtech STD-1704

Giá: 109 $ = 2.280.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Đầu ghi hình kỹ thuật số H.264 VDTECH VDT-2700HF 960H

Đầu ghi hình kỹ thuật số H.264 VDTECH VDT-2700HF 960H

Giá: 110 $ = 2.300.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Đầu ghi hình 4 kênh VDTECH VDT-2700HFN 960H

Đầu ghi hình 4 kênh VDTECH VDT-2700HFN 960H

Giá: 110 $ = 2.290.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Đầu ghi hình Samtech STD-2704

Đầu ghi hình Samtech STD-2704

Giá: 112 $ = 2.350.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Đầu ghi hình 8 kênh VDTECH VDT-3600HF 960H

Đầu ghi hình 8 kênh VDTECH VDT-3600HF 960H

Giá: 114 $ = 2.389.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Đầu ghi hình Samtech STM-3708

Đầu ghi hình Samtech STM-3708

Giá: 116 $ = 2.430.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Đầu ghi hình Samtech STN-1908

Đầu ghi hình Samtech STN-1908

Giá: 122 $ = 2.550.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Đầu ghi hình Samtech STM-3608S

Đầu ghi hình Samtech STM-3608S

Giá: 127 $ = 2.650.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Đầu ghi hình Analog và IP VDTECH VDT-2700iD.960H

Đầu ghi hình Analog và IP VDTECH VDT-2700iD.960H

Giá: 131 $ = 2.750.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Đầu ghi hình 16 camera IP H.264 VDTECH VDT-2700N

Đầu ghi hình 16 camera IP H.264 VDTECH VDT-2700N

Giá: 136 $ = 2.850.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Đầu ghi hình 16 kênh VDTECH VDT-4500HFN

Đầu ghi hình 16 kênh VDTECH VDT-4500HFN

Giá: 138 $ = 2.890.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Đầu ghi hình Samtech STD-1708

Đầu ghi hình Samtech STD-1708

Giá: 141 $ = 2.950.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Đầu ghi hình Samtech STD-3608B

Đầu ghi hình Samtech STD-3608B

Giá: 166 $ = 3.470.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Đầu ghi hình 4 kênh Nichietsu HDR-9004/HD

Đầu ghi hình 4 kênh Nichietsu HDR-9004/HD

Giá: 167 $ = 3.500.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Đầu ghi hình IP Camera Nichietsu NVR-04EF/VN

Đầu ghi hình IP Camera Nichietsu NVR-04EF/VN

Giá: 167 $ = 3.500.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Đầu ghi hình 8 kênh VDTECH VDT-3600iD.D1

Đầu ghi hình 8 kênh VDTECH VDT-3600iD.D1

Giá: 170 $ = 3.550.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Đầu ghi hình Samtech STM-3808

Đầu ghi hình Samtech STM-3808

Giá: 177 $ = 3.710.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Đầu ghi hình Samtech STD-2716

Đầu ghi hình Samtech STD-2716

Giá: 179 $ = 3.750.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Đầu ghi hình Samtech STM-4516D

Đầu ghi hình Samtech STM-4516D

Giá: 181 $ = 3.800.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Đầu ghi hình Samtech STD-3716

Đầu ghi hình Samtech STD-3716

Giá: 189 $ = 3.950.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Đầu ghi hình 16 kênh VDTECH VDT-4500iD.D1

Đầu ghi hình 16 kênh VDTECH VDT-4500iD.D1

Giá: 238 $ = 4.995.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Đầu ghi 16 kênh ip vdtech VDT-4500N

Đầu ghi 16 kênh ip vdtech VDT-4500N

Giá: 243 $ = 5.100.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Đầu ghi Nichietsu HDR-9008/HD

Đầu ghi Nichietsu HDR-9008/HD

Giá: 243 $ = 5.100.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Đầu ghi hình 8 camera NICHIETSU NVR-08EF/VN

Đầu ghi hình 8 camera NICHIETSU NVR-08EF/VN

Giá: 243 $ = 5.100.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Đầu ghi hình Samtech STM-4616

Đầu ghi hình Samtech STM-4616

Giá: 289 $ = 6.050.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Đầu ghi hình 16 camera NICHIETSU HDR-9016/HD

Đầu ghi hình 16 camera NICHIETSU HDR-9016/HD

Giá: 296 $ = 6.200.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Đầu ghi hình 24 kênh VDTECH VDT-9000HFN

Đầu ghi hình 24 kênh VDTECH VDT-9000HFN

Giá: 313 $ = 6.560.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Đầu ghi hình Analog và IP VDTECH VDT-3600iD.960H

Đầu ghi hình Analog và IP VDTECH VDT-3600iD.960H

Giá: 333 $ = 6.975.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Đầu ghi hình Analog và IP VDTECH VDT-4500iD.960H

Đầu ghi hình Analog và IP VDTECH VDT-4500iD.960H

Giá: 373 $ = 7.820.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Đầu ghi hình Samtech STM-4816

Đầu ghi hình Samtech STM-4816

Giá: 428 $ = 8.980.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Đầu ghi hình 32 kênh VDTECH VDT-18000HF

Đầu ghi hình 32 kênh VDTECH VDT-18000HF

Giá: 446 $ = 9.350.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Đầu ghi hình Samtech STM-4724

Đầu ghi hình Samtech STM-4724

Giá: 453 $ = 9.500.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Đầu ghi hình 32 kênh VDTECH VDT-18000HFN

Đầu ghi hình 32 kênh VDTECH VDT-18000HFN

Giá: 456 $ = 9.560.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Đầu ghi hình kỹ thuật số PURASEN PU-36iD960H.4

Đầu ghi hình kỹ thuật số PURASEN PU-36iD960H.4

Giá: 466 $ = 9.781.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Đầu ghi hình kỹ thuật số PURASEN PU-45iD960H.4

Đầu ghi hình kỹ thuật số PURASEN PU-45iD960H.4

Giá: 470 $ = 9.865.000 vnd

Bảo Hành: 25 tháng

Đầu ghi hình camera IP PURASEN PU36N4

Đầu ghi hình camera IP PURASEN PU36N4

Giá: 516 $ = 10.834.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Page    1   2  
Hỗ trợ trực tuyến
0987 779 682
0912 370 282
Quốc Chinh
 • 0912370282
  04.37925077
 • Văn Anh

 • 04.37925077
 • Hương Trà
 • 098 5721 706
  04.37925077 - 105
 • Thu Huyền

 • 04.37925077 - 104
 • Thu Hương
 • 0985 626307
  04.37925077 - 103
 • Kim Hằng - Kế Toán

 • 04.37925076
 • Hoài Nam - Kỹ Thuật
 • 0938656682
 • Văn Kính - Kỹ Thuật
 • 0936006026
 •