Danh mục sản phẩm
Thống kê truy cập
Online: 9
Số lượt truy cập: 15673552

MUA Thiết bị an ninh   Camera VDTech

Thiết bị an ninh  /  
Camera Dome màu VDTECH VDT-225D.60

Camera Dome màu VDTECH VDT-225D.60

Giá: 27 $ = 550.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Dome màu VDTECH VDT-216D.60

Camera Dome màu VDTECH VDT-216D.60

Giá: 28 $ = 580.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Vdtech VDT-135AHDL 1.0

Camera Vdtech VDT-135AHDL 1.0

Giá: 31 $ = 650.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera hồng ngoại VDTech VDT-414EH

Camera hồng ngoại VDTech VDT-414EH

Giá: 33 $ = 678.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Dome hồng ngoại VDTECH VDT-135 IR.60

Camera Dome hồng ngoại VDTECH VDT-135 IR.60

Giá: 33 $ = 681.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Dome hồng ngoại VDTECH VDT-666 IR.60

Camera Dome hồng ngoại VDTECH VDT-666 IR.60

Giá: 34 $ = 700.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera hồng ngoại VDTECH VDT-777 EHL

Camera hồng ngoại VDTECH VDT-777 EHL

Giá: 36 $ = 750.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera hồng ngoại VDTECH VDT-888 EH

Camera hồng ngoại VDTECH VDT-888 EH

Giá: 36 $ = 756.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Dome hồng ngoại VDTECH VDT-135 IR.80

Camera Dome hồng ngoại VDTECH VDT-135 IR.80

Giá: 36 $ = 750.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera hồng ngoại VDTECH VDT-777 EH

Camera hồng ngoại VDTECH VDT-777 EH

Giá: 37 $ = 777.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera hồng ngoại VDTECH VDT-207 IR.60

Camera hồng ngoại VDTECH VDT-207 IR.60

Giá: 38 $ = 785.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera màu hồng ngoại VDTECH VDT-216EA

Camera màu hồng ngoại VDTECH VDT-216EA

Giá: 38 $ = 784.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera hồng ngoại VDTECH VDT-306 IR.60

Camera hồng ngoại VDTECH VDT-306 IR.60

Giá: 38 $ = 785.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Dome hồng ngoại VDTECH VDT-1350 HL.60

Camera Dome hồng ngoại VDTECH VDT-1350 HL.60

Giá: 39 $ = 800.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Dome hồng ngoại VDTECH VDT-3150 HL.60

Camera Dome hồng ngoại VDTECH VDT-3150 HL.60

Giá: 39 $ = 800.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera hồng ngoại VDTECH VDT-888 EHL

Camera hồng ngoại VDTECH VDT-888 EHL

Giá: 39 $ = 799.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera hồng ngoại VDTECH VDT-3060 HL.60

Camera hồng ngoại VDTECH VDT-3060 HL.60

Giá: 43 $ = 898.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Dome hồng ngoại VDTECH VDT-3150 HL.80

Camera Dome hồng ngoại VDTECH VDT-3150 HL.80

Giá: 43 $ = 888.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Dome hồng ngoại VDTECH VDT-666 IR.80

Camera Dome hồng ngoại VDTECH VDT-666 IR.80

Giá: 44 $ = 911.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Vdtech VDT-135AHD 1.5

Camera Vdtech VDT-135AHD 1.5

Giá: 45 $ = 930.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera hồng ngoại VDTECH VDT-18 IR.80

Camera hồng ngoại VDTECH VDT-18 IR.80

Giá: 46 $ = 950.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera hồng ngoại VDTECH VDT-207 IR.80

Camera hồng ngoại VDTECH VDT-207 IR.80

Giá: 46 $ = 950.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera hồng ngoại VDTECH VDT-4050 HL.60

Camera hồng ngoại VDTECH VDT-4050 HL.60

Giá: 46 $ = 950.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera màu hồng ngoại VDTECH VDT-306EA

Camera màu hồng ngoại VDTECH VDT-306EA

Giá: 46 $ = 950.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera hồng ngoại VDTECH VDT-999 ZEH

Camera hồng ngoại VDTECH VDT-999 ZEH

Giá: 46 $ = 952.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Thân VDT-405EH

Camera Thân VDT-405EH

Giá: 46 $ = 959.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Dome hồng ngoại VDTECH VDT-1350 HL.80

Camera Dome hồng ngoại VDTECH VDT-1350 HL.80

Giá: 46 $ = 950.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera hồng ngoại VDTECH VDT-2070 L.80

Camera hồng ngoại VDTECH VDT-2070 L.80

Giá: 48 $ = 1.000.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera hồng ngoại VDTECH VDT-306 IR.80

Camera hồng ngoại VDTECH VDT-306 IR.80

Giá: 48 $ = 1.000.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera hồng ngoại VDTECH VDT-405 IR.60

Camera hồng ngoại VDTECH VDT-405 IR.60

Giá: 50 $ = 1.050.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera hồng ngoại VDTECH VDT-4050 HL.80

Camera hồng ngoại VDTECH VDT-4050 HL.80

Giá: 50 $ = 1.050.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera hồng ngoại VDTECH VDT-3060 HL.80

Camera hồng ngoại VDTECH VDT-3060 HL.80

Giá: 50 $ = 1.050.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Vdtech VDT - 2070AHDL 1.0

Camera Vdtech VDT - 2070AHDL 1.0

Giá: 52 $ = 1.080.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Vdtech VDT 405AHDL 1.0

Camera Vdtech VDT 405AHDL 1.0

Giá: 53 $ = 1.100.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera IP thân hồng ngoại VDTECH VDT-3330 ZIP 0.8

Camera IP thân hồng ngoại VDTECH VDT-3330 ZIP 0.8

Giá: 57 $ = 1.180.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera màu hồng ngoại VDTECH VDT-135A

Camera màu hồng ngoại VDTECH VDT-135A

Giá: 57 $ = 1.182.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Dome hồng ngoại VDTECH VDT-1350

Camera Dome hồng ngoại VDTECH VDT-1350

Giá: 58 $ = 1.200.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera hồng ngoại VDTECH VDT-405 IR.80

Camera hồng ngoại VDTECH VDT-405 IR.80

Giá: 58 $ = 1.200.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Dome hồng ngoại VDTECH VDT-3150 HL 1.0

Camera Dome hồng ngoại VDTECH VDT-3150 HL 1.0

Giá: 60 $ = 1.250.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera hồng ngoại VDTECH VDT-4050 HL 1.0

Camera hồng ngoại VDTECH VDT-4050 HL 1.0

Giá: 60 $ = 1.247.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera giám sát VDTech VDT-27IP 1.0

Camera giám sát VDTech VDT-27IP 1.0

Giá: 60 $ = 1.255.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Dome hồng ngoại VDTECH VDT-3150

Camera Dome hồng ngoại VDTECH VDT-3150

Giá: 60 $ = 1.250.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Page    1   2   3   4  
Hỗ trợ trực tuyến
0987 779 682
0912 370 282
Quốc Chinh
 • 0912370282
  04.37925077
 • Văn Anh

 • 04.37925077
 • Hương Trà
 • 098 5721 706
  04.37925077 - 105
 • Thu Huyền

 • 04.37925077 - 104
 • Thu Hương
 • 0985 626307
  04.37925077 - 103
 • Kim Hằng - Kế Toán

 • 04.37925076
 • Hoài Nam - Kỹ Thuật
 • 0938656682
 • Văn Kính - Kỹ Thuật
 • 0936006026
 •