Danh mục sản phẩm
Thống kê truy cập
Online: 11
Số lượt truy cập: 15675633

MUA Thiết bị an ninh   Camera Samtech

Thiết bị an ninh  /  
Camera Samtech STC-303-C6

Camera Samtech STC-303-C6

Giá: 33 $ = 690.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Samtech STC-303-C8

Camera Samtech STC-303-C8

Giá: 36 $ = 750.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Samtech STC-503-C6

Camera Samtech STC-503-C6

Giá: 39 $ = 810.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Samtech STC-503-C8

Camera Samtech STC-503-C8

Giá: 41 $ = 860.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Samtech STC-304B

Camera Samtech STC-304B

Giá: 42 $ = 870.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Samtech STC-303-S7

Camera Samtech STC-303-S7

Giá: 43 $ = 890.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Samtech STC-304-S7

Camera Samtech STC-304-S7

Giá: 46 $ = 950.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Samtech STC-3010

Camera Samtech STC-3010

Giá: 49 $ = 1.020.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Samtech STC-503-S7

Camera Samtech STC-503-S7

Giá: 50 $ = 1.050.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Samtech STC-303G

Camera Samtech STC-303G

Giá: 57 $ = 1.190.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Samtech STC-606B

Camera Samtech STC-606B

Giá: 59 $ = 1.230.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Samtech DSC-3301G

Camera Samtech DSC-3301G

Giá: 60 $ = 1.250.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Samtech STC-534B

Camera Samtech STC-534B

Giá: 60 $ = 1.250.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Samtech STC-3610

Camera Samtech STC-3610

Giá: 60 $ = 1.250.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera IP Samtech STN-D3010

Camera IP Samtech STN-D3010

Giá: 60 $ = 1.255.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Samtech STC-304G

Camera Samtech STC-304G

Giá: 61 $ = 1.280.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Samtech STC-634B

Camera Samtech STC-634B

Giá: 62 $ = 1.290.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Samtech STC-606-S7

Camera Samtech STC-606-S7

Giá: 65 $ = 1.350.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Samtech STC-503G

Camera Samtech STC-503G

Giá: 66 $ = 1.380.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Samtech STC-6610

Camera Samtech STC-6610

Giá: 68 $ = 1.420.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Samtech STC-534G

Camera Samtech STC-534G

Giá: 69 $ = 1.430.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Samtech STC-634G

Camera Samtech STC-634G

Giá: 70 $ = 1.460.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Samtech STC-504G

Camera Samtech STC-504G

Giá: 70 $ = 1.460.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Samtech STC-702B

Camera Samtech STC-702B

Giá: 71 $ = 1.490.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Camera Samtech DSC-5150G

Camera Samtech DSC-5150G

Giá: 79 $ = 1.650.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera IP Samtech STN-C2410

Camera IP Samtech STN-C2410

Giá: 80 $ = 1.660.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera IP Samtech STN-C3010

Camera IP Samtech STN-C3010

Giá: 80 $ = 1.680.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Samtech STC-701G

Camera Samtech STC-701G

Giá: 81 $ = 1.695.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Đầu ghi hình Samtech STD-3704

Đầu ghi hình Samtech STD-3704

Giá: 84 $ = 1.750.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Camera Samtech STC-702G

Camera Samtech STC-702G

Giá: 84 $ = 1.760.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Samtech DSC-6136G

Camera Samtech DSC-6136G

Giá: 85 $ = 1.780.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Samtech STC-606G

Camera Samtech STC-606G

Giá: 86 $ = 1.790.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Samtech STC-702G

Camera Samtech STC-702G

Giá: 90 $ = 1.880.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Samtech STC-704B

Camera Samtech STC-704B

Giá: 90 $ = 1.870.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Samtech STC-804 CM

Camera Samtech STC-804 CM

Giá: 93 $ = 1.950.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Samtech STC-704G

Camera Samtech STC-704G

Giá: 95 $ = 1.990.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera IP Samtech STN-C3610

Camera IP Samtech STN-C3610

Giá: 96 $ = 2.010.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera Samtech STC-704G

Camera Samtech STC-704G

Giá: 98 $ = 2.050.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera IP Samtech STN-3122DF

Camera IP Samtech STN-3122DF

Giá: 141 $ = 2.950.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera IP Samtech STN-3122FH

Camera IP Samtech STN-3122FH

Giá: 178 $ = 3.720.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Camera IP Samtech STN-7202FH

Camera IP Samtech STN-7202FH

Giá: 200 $ = 4.200.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Hỗ trợ trực tuyến
0987 779 682
0912 370 282
Quốc Chinh
 • 0912370282
  04.37925077
 • Văn Anh

 • 04.37925077
 • Hương Trà
 • 098 5721 706
  04.37925077 - 105
 • Thu Huyền

 • 04.37925077 - 104
 • Thu Hương
 • 0985 626307
  04.37925077 - 103
 • Kim Hằng - Kế Toán

 • 04.37925076
 • Hoài Nam - Kỹ Thuật
 • 0938656682
 • Văn Kính - Kỹ Thuật
 • 0936006026
 •