Danh mục sản phẩm
Thống kê truy cập
Online: 52
Số lượt truy cập: 14270294

MUA BỘ LƯU ĐIỆN UPS

UPS HYUNDAI HD-20K3 (16Kw)

UPS HYUNDAI HD-20K3 (16Kw)

Giá: 7.850 $ = 164.850.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

UPS APC SURT15KRMXLI - 15KVA

UPS APC SURT15KRMXLI - 15KVA

Giá: 9.448 $ = 198.408.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

UPS HYUNDAI HD-30K3 (24Kw)

UPS HYUNDAI HD-30K3 (24Kw)

Giá: 9.479 $ = 199.059.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Bộ lưu điện UPS HYUNDAI HDi-40K1

Bộ lưu điện UPS HYUNDAI HDi-40K1

Giá: 10.346 $ = 217.266.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

UPS APC SURT20KRMXLI - 20KVA

UPS APC SURT20KRMXLI - 20KVA

Giá: 10.628 $ = 223.188.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ lưu điện UPS HYUNDAI HDi-60K1

Bộ lưu điện UPS HYUNDAI HDi-60K1

Giá: 13.725 $ = 288.225.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

UPS HYUNDAI HD-40K3 (32Kw)

UPS HYUNDAI HD-40K3 (32Kw)

Giá: 15.694 $ = 329.574.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

UPS HYUNDAI HDi-80K1 (80KVA; 64KW)

UPS HYUNDAI HDi-80K1 (80KVA; 64KW)

Giá: 22.560 $ = 473.760.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

HYUNDAI HD-60K3 (48Kw)

HYUNDAI HD-60K3 (48Kw)

Giá: 23.500 $ = 493.500.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

UPS HYUNDAI HD-80K3 (64Kw)

UPS HYUNDAI HD-80K3 (64Kw)

Giá: 27.000 $ = 567.000.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

UPS HYUNDAI HD-100K3 (80Kw)

UPS HYUNDAI HD-100K3 (80Kw)

Giá: 37.010 $ = 777.210.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

UPS HYUNDAI HDi-100K1 (100KVA; 80KW)

UPS HYUNDAI HDi-100K1 (100KVA; 80KW)

Giá: 308.000 $ = 6.468.000.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Bộ lưu điện UPS Eaton 5130

Bộ lưu điện UPS Eaton 5130

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 24 tháng

UPS Eaton EDX15KHXL31

UPS Eaton EDX15KHXL31

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 24 tháng

 UPS Eaton EDX20KHXL31

UPS Eaton EDX20KHXL31

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 24 tháng

UPS Eaton EDX20K4E

UPS Eaton EDX20K4E

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 24 tháng

UPS Eaton EDX30K4E

UPS Eaton EDX30K4E

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ lưu điện UPS Eaton EDX40K4E

Bộ lưu điện UPS Eaton EDX40K4E

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ lưu điện Riello VSD 3000

Bộ lưu điện Riello VSD 3000

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ lưu điện Riello SEP 1000

Bộ lưu điện Riello SEP 1000

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ lưu điện Riello SPH 10

Bộ lưu điện Riello SPH 10

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ lưu điện Riello SDH 1000

Bộ lưu điện Riello SDH 1000

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ lưu điện Riello SDH 1500

Bộ lưu điện Riello SDH 1500

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ lưu điện Riello SDH 2200

Bộ lưu điện Riello SDH 2200

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ lưu điện Riello SDH 3000

Bộ lưu điện Riello SDH 3000

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ lưu điện Riello SDL 3300

Bộ lưu điện Riello SDL 3300

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ lưu điện Riello SDL 5000

Bộ lưu điện Riello SDL 5000

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ lưu điện Riello SDL 4000

Bộ lưu điện Riello SDL 4000

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ lưu điện Riello SDL 6000

Bộ lưu điện Riello SDL 6000

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ lưu điện Riello SDL 8000

Bộ lưu điện Riello SDL 8000

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ lưu điện Riello SDL 10000

Bộ lưu điện Riello SDL 10000

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ lưu điện Eaton 9E10Ki

Bộ lưu điện Eaton 9E10Ki

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

Bộ lưu điện Eaton 9E15Ki

Bộ lưu điện Eaton 9E15Ki

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

Bộ lưu điện Eaton 9E20Ki

Bộ lưu điện Eaton 9E20Ki

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

Bộ lưu điện Eaton 9PX5KiRT

Bộ lưu điện Eaton 9PX5KiRT

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

Bộ lưu điện Eaton 9PX6KiRT

Bộ lưu điện Eaton 9PX6KiRT

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

Bộ lưu điện Eaton 9PX8KiRT

Bộ lưu điện Eaton 9PX8KiRT

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

Bộ lưu điện Eaton 9PX11KiRT

Bộ lưu điện Eaton 9PX11KiRT

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

Page       6  
Hỗ trợ trực tuyến
0987 779 682
0912 370 282
Quốc Chinh
 • 0912370282
  04.37925077
 • Văn Anh

 • 04.37925077
 • Hương Trà
 • 098 5721 706
  04.37925077 - 105
 • Thu Huyền

 • 04.37925077 - 104
 • Thu Hương
 • 0985 626307
  04.37925077 - 103
 • Kim Hằng - Kế Toán

 • 04.37925076
 • Hoài Nam - Kỹ Thuật
 • 0938656682
 • Văn Kính - Kỹ Thuật
 • 0936006026
 •