Danh mục sản phẩm
Thống kê truy cập
Online: 61
Số lượt truy cập: 14269934

MUA BỘ LƯU ĐIỆN UPS

UPS SunPac HP960CS - 6kVA

UPS SunPac HP960CS - 6kVA

Giá: 1.750 $ = 36.750.000 vnd

Bảo Hành: 36 tháng

UPS HYUNDAI HDi-8K1 (8KVA; 6.4KW)

UPS HYUNDAI HDi-8K1 (8KVA; 6.4KW)

Giá: 1.800 $ = 37.800.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

UPS HYUNDAI HD-5K1 (3,5Kw)

UPS HYUNDAI HD-5K1 (3,5Kw)

Giá: 1.800 $ = 37.800.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

UPS APC SUA5000RMI5U - 5000VA

UPS APC SUA5000RMI5U - 5000VA

Giá: 1.832 $ = 38.458.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

UPS APC SURTD5000XLI

UPS APC SURTD5000XLI

Giá: 1.849 $ = 38.820.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ lưu điện ULN602

Bộ lưu điện ULN602

Giá: 1.858 $ = 38.998.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Bộ lưu điện Riello SPM 6

Bộ lưu điện Riello SPM 6

Giá: 1.886 $ = 39.600.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

UPS PK PR1- 5KVA

UPS PK PR1- 5KVA

Giá: 1.949 $ = 40.919.000 vnd

Bảo Hành: 36 tháng

UPS APC SURTD5000RMXLI

UPS APC SURTD5000RMXLI

Giá: 1.968 $ = 41.328.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

UPS APC SURT5000XLI - 5000VA

UPS APC SURT5000XLI - 5000VA

Giá: 1.975 $ = 41.475.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

UPS SUNPAC FR-UK1108L - 8KVA

UPS SUNPAC FR-UK1108L - 8KVA

Giá: 2.155 $ = 45.254.000 vnd

Bảo Hành: 36 tháng

UPS HYUNDAI HDi-8K3 (8KVA; 6.4Kw)

UPS HYUNDAI HDi-8K3 (8KVA; 6.4Kw)

Giá: 2.200 $ = 46.200.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

UPS HYUNDAI HD-6K1 (4,2Kw)

UPS HYUNDAI HD-6K1 (4,2Kw)

Giá: 2.203 $ = 46.263.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

UPS APC SURT6000XLI - 6000VA

UPS APC SURT6000XLI - 6000VA

Giá: 2.230 $ = 46.830.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

UPS SUNPAC UK - UK80L - 8kVA

UPS SUNPAC UK - UK80L - 8kVA

Giá: 2.255 $ = 47.355.000 vnd

Bảo Hành: 36 tháng

UPS HYUNDAI HDi-10K1 (10KVA; 8KW)

UPS HYUNDAI HDi-10K1 (10KVA; 8KW)

Giá: 2.280 $ = 47.880.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

UPS SunPac HP9100CH- 10kVA

UPS SunPac HP9100CH- 10kVA

Giá: 2.300 $ = 48.284.000 vnd

Bảo Hành: 36 tháng

Liebert GXT2 On-Line 6000VA

Liebert GXT2 On-Line 6000VA

Giá: 2.345 $ = 49.224.400 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

UPS Eaton EDX10KH

UPS Eaton EDX10KH

Giá: 2.478 $ = 52.037.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

UPS HYUNDAI HD-7K1 (7.5KVA; 5250W)

UPS HYUNDAI HD-7K1 (7.5KVA; 5250W)

Giá: 2.500 $ = 52.500.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

UPS Eaton EDX10KHXL31

UPS Eaton EDX10KHXL31

Giá: 2.564 $ = 53.825.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

UPS APC SURT6000RMXLI

UPS APC SURT6000RMXLI

Giá: 2.649 $ = 55.629.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

UPS Upselect Online 10KVA

UPS Upselect Online 10KVA

Giá: 2.717 $ = 57.048.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

UPS APC SURT8000RMXLI

UPS APC SURT8000RMXLI

Giá: 2.765 $ = 58.065.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

UPS SUNPAC FR-UK1110 - 10KVA

UPS SUNPAC FR-UK1110 - 10KVA

Giá: 2.848 $ = 59.788.000 vnd

Bảo Hành: 36 tháng

UPS APC SURT8000XLI - 8000VA

UPS APC SURT8000XLI - 8000VA

Giá: 2.892 $ = 60.732.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

UPS SunPac HP9100RM-CH - 10kVA

UPS SunPac HP9100RM-CH - 10kVA

Giá: 2.950 $ = 61.948.000 vnd

Bảo Hành: 36 tháng

UPS SUNPAC UK-UK1110 - 10KVA

UPS SUNPAC UK-UK1110 - 10KVA

Giá: 2.981 $ = 62.600.000 vnd

Bảo Hành: 36 tháng

SUNPAC FR-UK/B1110

SUNPAC FR-UK/B1110

Giá: 2.995 $ = 62.880.000 vnd

Bảo Hành: 36 tháng

UPS APC SURT10000XLI

UPS APC SURT10000XLI

Giá: 3.050 $ = 64.050.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

UPS APC SURT10000RMXLI

UPS APC SURT10000RMXLI

Giá: 3.158 $ = 66.318.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

UPS HYUNDAI HDi-10K3 (10KVA; 8KW)

UPS HYUNDAI HDi-10K3 (10KVA; 8KW)

Giá: 3.230 $ = 67.830.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

UPS SUNPAC FR-UK1115 - 15KVA

UPS SUNPAC FR-UK1115 - 15KVA

Giá: 3.290 $ = 69.080.000 vnd

Bảo Hành: 36 tháng

UPS HYUNDAI HDi-15K3 (15KVA; 12KW)

UPS HYUNDAI HDi-15K3 (15KVA; 12KW)

Giá: 3.500 $ = 73.500.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

UPS HYUNDAI HD-10K1 (7Kw)

UPS HYUNDAI HD-10K1 (7Kw)

Giá: 3.696 $ = 77.616.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

UPS HYUNDAI HD-15K2 (12Kw)

UPS HYUNDAI HD-15K2 (12Kw)

Giá: 3.790 $ = 79.590.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

UPS HYUNDAI HD-10K3 (10KVA; 8KW)

UPS HYUNDAI HD-10K3 (10KVA; 8KW)

Giá: 4.050 $ = 85.050.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

HYUNDAI HDi-20K1 (20KVA; 16KW)

HYUNDAI HDi-20K1 (20KVA; 16KW)

Giá: 4.700 $ = 98.700.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

UPS HYUNDAI HD-20K2 (20KVA; 16KW)

UPS HYUNDAI HD-20K2 (20KVA; 16KW)

Giá: 5.203 $ = 109.263.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

UPS HYUNDAI HDi-30K1 (30KVA; 24KW)

UPS HYUNDAI HDi-30K1 (30KVA; 24KW)

Giá: 5.999 $ = 125.979.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

UPS Hyundai HD-15K3

UPS Hyundai HD-15K3

Giá: 6.960 $ = 146.160.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

UPS HYUNDAI HD-30K2 (24Kw)

UPS HYUNDAI HD-30K2 (24Kw)

Giá: 7.150 $ = 150.150.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Page    1   2   3   4   5       
Hỗ trợ trực tuyến
0987 779 682
0912 370 282
Quốc Chinh
 • 0912370282
  04.37925077
 • Văn Anh

 • 04.37925077
 • Hương Trà
 • 098 5721 706
  04.37925077 - 105
 • Thu Huyền

 • 04.37925077 - 104
 • Thu Hương
 • 0985 626307
  04.37925077 - 103
 • Kim Hằng - Kế Toán

 • 04.37925076
 • Hoài Nam - Kỹ Thuật
 • 0938656682
 • Văn Kính - Kỹ Thuật
 • 0936006026
 •