Danh mục sản phẩm
Thống kê truy cập
Online: 13
Số lượt truy cập: 15673464

MUA BỘ LƯU ĐIỆN UPS   BỘ LƯU ĐIỆN UPS SUNPAC

BỘ LƯU ĐIỆN UPS  /  
UPS SUNPAC SP650LX - 650VA

UPS SUNPAC SP650LX - 650VA

Giá: 56 $ = 1.157.000 vnd

Bảo Hành: 36 tháng

UPS SUNPAC PRO2100 - 1000VA

UPS SUNPAC PRO2100 - 1000VA

Giá: 104 $ = 2.164.000 vnd

Bảo Hành: 36 tháng

UPS SUNPAC PRO2150 - 1500VA

UPS SUNPAC PRO2150 - 1500VA

Giá: 146 $ = 3.048.000 vnd

Bảo Hành: 36 tháng

UPS SUNPAC 1400VA

UPS SUNPAC 1400VA

Giá: 147 $ = 3.084.000 vnd

Bảo Hành: 36 tháng

UPS SUNPAC 700EHR - 700VA

UPS SUNPAC 700EHR - 700VA

Giá: 190 $ = 3.988.000 vnd

Bảo Hành: 36 tháng

UPS SUNPAC 2000VA

UPS SUNPAC 2000VA

Giá: 194 $ = 4.054.000 vnd

Bảo Hành: 36 tháng

 UPS SUNPAC 1600EHR - 1600VA

UPS SUNPAC 1600EHR - 1600VA

Giá: 221 $ = 4.625.000 vnd

Bảo Hành: 36 tháng

UPS SUNPAC YDC9101H - 1kKV

UPS SUNPAC YDC9101H - 1kKV

Giá: 248 $ = 5.188.000 vnd

Bảo Hành: 36 tháng

UPS SUNPAC HP910C - 1kVA

UPS SUNPAC HP910C - 1kVA

Giá: 260 $ = 5.458.000 vnd

Bảo Hành: 36 tháng

UPS SUNPAC KR-1000B - 1KVA

UPS SUNPAC KR-1000B - 1KVA

Giá: 262 $ = 5.500.000 vnd

Bảo Hành: 36 tháng

UPS SunPac HP910CH - 1kVA

UPS SunPac HP910CH - 1kVA

Giá: 267 $ = 5.588.000 vnd

Bảo Hành: 36 tháng

UPS SUNPAC 2000EHR - 2000VA

UPS SUNPAC 2000EHR - 2000VA

Giá: 288 $ = 6.028.000 vnd

Bảo Hành: 36 tháng

UPS SUNPAC YDC9102H - 2kVA

UPS SUNPAC YDC9102H - 2kVA

Giá: 464 $ = 9.724.000 vnd

Bảo Hành: 36 tháng

 UPS SUNPAC YDC9103H - 3kVA

UPS SUNPAC YDC9103H - 3kVA

Giá: 528 $ = 11.068.000 vnd

Bảo Hành: 36 tháng

UPS SUNPAC YDC9102S - 2kVA

UPS SUNPAC YDC9102S - 2kVA

Giá: 550 $ = 11.548.000 vnd

Bảo Hành: 36 tháng

UPS SUNPAC KR-2000B - 2KVA

UPS SUNPAC KR-2000B - 2KVA

Giá: 590 $ = 12.389.000 vnd

Bảo Hành: 36 tháng

UPS SUNPAC KR-3000L - 3KVA

UPS SUNPAC KR-3000L - 3KVA

Giá: 596 $ = 12.514.000 vnd

Bảo Hành: 36 tháng

UPS SUNPAC YDC9103S - 3kVA

UPS SUNPAC YDC9103S - 3kVA

Giá: 625 $ = 13.124.000 vnd

Bảo Hành: 36 tháng

UPS SUNPAC KR-3000B - 3KVA

UPS SUNPAC KR-3000B - 3KVA

Giá: 685 $ = 14.384.000 vnd

Bảo Hành: 36 tháng

UPS SunPac HP930CS - 3kVA

UPS SunPac HP930CS - 3kVA

Giá: 721 $ = 15.138.000 vnd

Bảo Hành: 36 tháng

UPS SunPac HP920RM-CS - 2kVA

UPS SunPac HP920RM-CS - 2kVA

Giá: 764 $ = 16.028.000 vnd

Bảo Hành: 36 tháng

UPS SUNPAC FR-UK1102L - 2KVA

UPS SUNPAC FR-UK1102L - 2KVA

Giá: 1.058 $ = 22.208.000 vnd

Bảo Hành: 36 tháng

UPS SunPac HP930RM-CS - 3kVA

UPS SunPac HP930RM-CS - 3kVA

Giá: 1.150 $ = 24.148.000 vnd

Bảo Hành: 36 tháng

UPS SUNPAC FR-UK1103 - 3KVA

UPS SUNPAC FR-UK1103 - 3KVA

Giá: 1.364 $ = 28.628.000 vnd

Bảo Hành: 36 tháng

UPS SUNPAC FR-UK1105L - 5KVA

UPS SUNPAC FR-UK1105L - 5KVA

Giá: 1.509 $ = 31.680.000 vnd

Bảo Hành: 36 tháng

UPS SUNPAC FR-UK1105 - 5KVA

UPS SUNPAC FR-UK1105 - 5KVA

Giá: 1.590 $ = 33.388.000 vnd

Bảo Hành: 36 tháng

UPS SUNPAC FR-UK1106 - 6KVA

UPS SUNPAC FR-UK1106 - 6KVA

Giá: 1.688 $ = 35.446.000 vnd

Bảo Hành: 36 tháng

UPS SUNPAC HP960C - 6KVA

UPS SUNPAC HP960C - 6KVA

Giá: 1.709 $ = 35.880.000 vnd

Bảo Hành: 36 tháng

UPS SUNPAC FR-UK1108L - 8KVA

UPS SUNPAC FR-UK1108L - 8KVA

Giá: 2.155 $ = 45.254.000 vnd

Bảo Hành: 36 tháng

UPS SunPac HP9100CH- 10kVA

UPS SunPac HP9100CH- 10kVA

Giá: 2.300 $ = 48.284.000 vnd

Bảo Hành: 36 tháng

UPS SUNPAC FR-UK1110 - 10KVA

UPS SUNPAC FR-UK1110 - 10KVA

Giá: 2.848 $ = 59.788.000 vnd

Bảo Hành: 36 tháng

UPS SunPac HP9100RM-CH - 10kVA

UPS SunPac HP9100RM-CH - 10kVA

Giá: 2.950 $ = 61.948.000 vnd

Bảo Hành: 36 tháng

UPS SUNPAC UK-UK1110 - 10KVA

UPS SUNPAC UK-UK1110 - 10KVA

Giá: 2.981 $ = 62.600.000 vnd

Bảo Hành: 36 tháng

SUNPAC FR-UK/B1110

SUNPAC FR-UK/B1110

Giá: 2.995 $ = 62.880.000 vnd

Bảo Hành: 36 tháng

UPS SUNPAC FR-UK1115 - 15KVA

UPS SUNPAC FR-UK1115 - 15KVA

Giá: 3.290 $ = 69.080.000 vnd

Bảo Hành: 36 tháng

Hỗ trợ trực tuyến
0987 779 682
0912 370 282
Quốc Chinh
 • 0912370282
  04.37925077
 • Văn Anh

 • 04.37925077
 • Hương Trà
 • 098 5721 706
  04.37925077 - 105
 • Thu Huyền

 • 04.37925077 - 104
 • Thu Hương
 • 0985 626307
  04.37925077 - 103
 • Kim Hằng - Kế Toán

 • 04.37925076
 • Hoài Nam - Kỹ Thuật
 • 0938656682
 • Văn Kính - Kỹ Thuật
 • 0936006026
 •