Danh mục sản phẩm
Thống kê truy cập
Online: 9
Số lượt truy cập: 15662119

MUA BỘ LƯU ĐIỆN UPS   BỘ LƯU ĐIỆN UPS HYUNDAI

BỘ LƯU ĐIỆN UPS  /  
UPS HYUNDAI HD-600VA (420W)

UPS HYUNDAI HD-600VA (420W)

Giá: 63 $ = 1.306.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

UPS HYUNDAI HD-800VA

UPS HYUNDAI HD-800VA

Giá: 93 $ = 1.938.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

UPS HYUNDAI HD1000VA (700W)

UPS HYUNDAI HD1000VA (700W)

Giá: 95 $ = 1.978.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

UPS HYUNDAI HD-600H (480W)

UPS HYUNDAI HD-600H (480W)

Giá: 108 $ = 2.265.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

UPS HYUNDAI HD-600H

UPS HYUNDAI HD-600H

Giá: 108 $ = 2.265.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

UPS HYUNDAI HD1200VA (840W)

UPS HYUNDAI HD1200VA (840W)

Giá: 142 $ = 2.980.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

UPS HYUNDAI HD-800H (640W)

UPS HYUNDAI HD-800H (640W)

Giá: 171 $ = 3.580.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

UPS HYUNDAI HD-2500H (2Kw)

UPS HYUNDAI HD-2500H (2Kw)

Giá: 361 $ = 7.580.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

UPS HYUNDAI HD-1K1 (700W)

UPS HYUNDAI HD-1K1 (700W)

Giá: 426 $ = 8.928.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

UPS HYUNDAI HD-3000H (2,4Kw)

UPS HYUNDAI HD-3000H (2,4Kw)

Giá: 533 $ = 11.180.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

UPS Hyundai HD-2K1 (1400W)

UPS Hyundai HD-2K1 (1400W)

Giá: 775 $ = 16.262.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

UPS HYUNDAI HD-3K1 (2100W)

UPS HYUNDAI HD-3K1 (2100W)

Giá: 1.016 $ = 21.326.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

HYUNDAI HDi-5K1 (5KVA; 4KW)

HYUNDAI HDi-5K1 (5KVA; 4KW)

Giá: 1.300 $ = 27.300.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

UPS HYUNDAI HDi-8K1 (8KVA; 6.4KW)

UPS HYUNDAI HDi-8K1 (8KVA; 6.4KW)

Giá: 1.800 $ = 37.800.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

UPS HYUNDAI HD-5K1 (3,5Kw)

UPS HYUNDAI HD-5K1 (3,5Kw)

Giá: 1.800 $ = 37.800.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

UPS HYUNDAI HDi-8K3 (8KVA; 6.4Kw)

UPS HYUNDAI HDi-8K3 (8KVA; 6.4Kw)

Giá: 2.200 $ = 46.200.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

UPS HYUNDAI HD-6K1 (4,2Kw)

UPS HYUNDAI HD-6K1 (4,2Kw)

Giá: 2.203 $ = 46.263.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

UPS HYUNDAI HDi-10K1 (10KVA; 8KW)

UPS HYUNDAI HDi-10K1 (10KVA; 8KW)

Giá: 2.280 $ = 47.880.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

UPS HYUNDAI HD-7K1 (7.5KVA; 5250W)

UPS HYUNDAI HD-7K1 (7.5KVA; 5250W)

Giá: 2.500 $ = 52.500.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

UPS HYUNDAI HDi-10K3 (10KVA; 8KW)

UPS HYUNDAI HDi-10K3 (10KVA; 8KW)

Giá: 3.230 $ = 67.830.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

UPS HYUNDAI HDi-15K3 (15KVA; 12KW)

UPS HYUNDAI HDi-15K3 (15KVA; 12KW)

Giá: 3.500 $ = 73.500.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

UPS HYUNDAI HD-10K1 (7Kw)

UPS HYUNDAI HD-10K1 (7Kw)

Giá: 3.696 $ = 77.616.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

UPS HYUNDAI HD-15K2 (12Kw)

UPS HYUNDAI HD-15K2 (12Kw)

Giá: 3.790 $ = 79.590.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

UPS HYUNDAI HD-10K3 (10KVA; 8KW)

UPS HYUNDAI HD-10K3 (10KVA; 8KW)

Giá: 4.050 $ = 85.050.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

HYUNDAI HDi-20K1 (20KVA; 16KW)

HYUNDAI HDi-20K1 (20KVA; 16KW)

Giá: 4.700 $ = 98.700.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

UPS HYUNDAI HD-20K2 (20KVA; 16KW)

UPS HYUNDAI HD-20K2 (20KVA; 16KW)

Giá: 5.203 $ = 109.263.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

UPS HYUNDAI HDi-30K1 (30KVA; 24KW)

UPS HYUNDAI HDi-30K1 (30KVA; 24KW)

Giá: 5.999 $ = 125.979.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

UPS Hyundai HD-15K3

UPS Hyundai HD-15K3

Giá: 6.960 $ = 146.160.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

UPS HYUNDAI HD-30K2 (24Kw)

UPS HYUNDAI HD-30K2 (24Kw)

Giá: 7.150 $ = 150.150.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

UPS HYUNDAI HD-20K3 (16Kw)

UPS HYUNDAI HD-20K3 (16Kw)

Giá: 7.850 $ = 164.850.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

UPS HYUNDAI HD-30K3 (24Kw)

UPS HYUNDAI HD-30K3 (24Kw)

Giá: 9.479 $ = 199.059.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Bộ lưu điện UPS HYUNDAI HDi-40K1

Bộ lưu điện UPS HYUNDAI HDi-40K1

Giá: 10.346 $ = 217.266.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Bộ lưu điện UPS HYUNDAI HDi-60K1

Bộ lưu điện UPS HYUNDAI HDi-60K1

Giá: 13.725 $ = 288.225.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

UPS HYUNDAI HD-40K3 (32Kw)

UPS HYUNDAI HD-40K3 (32Kw)

Giá: 15.694 $ = 329.574.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

UPS HYUNDAI HDi-80K1 (80KVA; 64KW)

UPS HYUNDAI HDi-80K1 (80KVA; 64KW)

Giá: 22.560 $ = 473.760.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

HYUNDAI HD-60K3 (48Kw)

HYUNDAI HD-60K3 (48Kw)

Giá: 23.500 $ = 493.500.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

UPS HYUNDAI HD-80K3 (64Kw)

UPS HYUNDAI HD-80K3 (64Kw)

Giá: 27.000 $ = 567.000.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

UPS HYUNDAI HD-100K3 (80Kw)

UPS HYUNDAI HD-100K3 (80Kw)

Giá: 37.010 $ = 777.210.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

UPS HYUNDAI HDi-100K1 (100KVA; 80KW)

UPS HYUNDAI HDi-100K1 (100KVA; 80KW)

Giá: 308.000 $ = 6.468.000.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Hỗ trợ trực tuyến
0987 779 682
0912 370 282
Quốc Chinh
 • 0912370282
  04.37925077
 • Văn Anh

 • 04.37925077
 • Hương Trà
 • 098 5721 706
  04.37925077 - 105
 • Thu Huyền

 • 04.37925077 - 104
 • Thu Hương
 • 0985 626307
  04.37925077 - 103
 • Kim Hằng - Kế Toán

 • 04.37925076
 • Hoài Nam - Kỹ Thuật
 • 0938656682
 • Văn Kính - Kỹ Thuật
 • 0936006026
 •