Danh mục sản phẩm
Thống kê truy cập
Online: 8
Số lượt truy cập: 15662071

MUA BỘ LƯU ĐIỆN UPS   BỘ LƯU ĐIỆN UPS APC

BỘ LƯU ĐIỆN UPS  /  
UPS APC BE500R-AS - 500VA

UPS APC BE500R-AS - 500VA

Giá: 41 $ = 845.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

UPS APC BR500CI-AS - 500VA

UPS APC BR500CI-AS - 500VA

Giá: 44 $ = 913.500 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

UPS APC BE525-AS - ES 525VA

UPS APC BE525-AS - ES 525VA

Giá: 65 $ = 1.360.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

UPS APC BR650CI-AS

UPS APC BR650CI-AS

Giá: 93 $ = 1.937.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

UPS APC BK500EI-500VA

UPS APC BK500EI-500VA

Giá: 107 $ = 2.245.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

UPS APC BK650-AS

UPS APC BK650-AS

Giá: 117 $ = 2.457.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

UPS APC BR800I - 800VA

UPS APC BR800I - 800VA

Giá: 133 $ = 2.780.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

UPS APC SC450RMI1U - 450VA

UPS APC SC450RMI1U - 450VA

Giá: 255 $ = 5.350.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

UPS APC SUA1000I - 1000VA

UPS APC SUA1000I - 1000VA

Giá: 371 $ = 7.780.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

UPS APC SC1500I - 1500VA

UPS APC SC1500I - 1500VA

Giá: 414 $ = 8.690.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

UPS APC SUA1500I - 1500VA

UPS APC SUA1500I - 1500VA

Giá: 418 $ = 8.775.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

UPS APC SURT48XLBP

UPS APC SURT48XLBP

Giá: 419 $ = 8.790.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

UPS APC SUA1000RMI2U - 1000VA

UPS APC SUA1000RMI2U - 1000VA

Giá: 478 $ = 10.038.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

UPS APC SUA1500RMI2U - 1500VA

UPS APC SUA1500RMI2U - 1500VA

Giá: 606 $ = 12.725.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

UPS APC SURT1000XLI - 1000VA

UPS APC SURT1000XLI - 1000VA

Giá: 622 $ = 13.062.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

UPS APC SUA2200I - 2200VA

UPS APC SUA2200I - 2200VA

Giá: 679 $ = 14.250.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

UPS APC SUA2200RMI2U - 2200VA

UPS APC SUA2200RMI2U - 2200VA

Giá: 710 $ = 14.900.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

UPS APC SURT1000RMXLI

UPS APC SURT1000RMXLI

Giá: 719 $ = 15.099.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

UPS APC SURT192RMXLBP

UPS APC SURT192RMXLBP

Giá: 861 $ = 18.080.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

UPS APC SUA3000I - 3000VA

UPS APC SUA3000I - 3000VA

Giá: 895 $ = 18.792.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

UPS APC SUA3000RMI2U - 3000VA

UPS APC SUA3000RMI2U - 3000VA

Giá: 946 $ = 19.848.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

UPS APC SURT2000XLI - 2000VA

UPS APC SURT2000XLI - 2000VA

Giá: 1.051 $ = 22.070.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

UPS APC SURTD3000XLI - 3000VA

UPS APC SURTD3000XLI - 3000VA

Giá: 1.219 $ = 25.599.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

UPS APC SURT2000RMXLI

UPS APC SURT2000RMXLI

Giá: 1.399 $ = 29.379.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

UPS APC SUA5000RMI5U - 5000VA

UPS APC SUA5000RMI5U - 5000VA

Giá: 1.832 $ = 38.458.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

UPS APC SURTD5000XLI

UPS APC SURTD5000XLI

Giá: 1.849 $ = 38.820.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

UPS APC SURTD5000RMXLI

UPS APC SURTD5000RMXLI

Giá: 1.968 $ = 41.328.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

UPS APC SURT5000XLI - 5000VA

UPS APC SURT5000XLI - 5000VA

Giá: 1.975 $ = 41.475.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

UPS APC SURT6000XLI - 6000VA

UPS APC SURT6000XLI - 6000VA

Giá: 2.230 $ = 46.830.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

UPS APC SURT6000RMXLI

UPS APC SURT6000RMXLI

Giá: 2.649 $ = 55.629.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

UPS APC SURT8000RMXLI

UPS APC SURT8000RMXLI

Giá: 2.765 $ = 58.065.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

UPS APC SURT8000XLI - 8000VA

UPS APC SURT8000XLI - 8000VA

Giá: 2.892 $ = 60.732.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

UPS APC SURT10000XLI

UPS APC SURT10000XLI

Giá: 3.050 $ = 64.050.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

UPS APC SURT10000RMXLI

UPS APC SURT10000RMXLI

Giá: 3.158 $ = 66.318.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

UPS APC SURT15KRMXLI - 15KVA

UPS APC SURT15KRMXLI - 15KVA

Giá: 9.448 $ = 198.408.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

UPS APC SURT20KRMXLI - 20KVA

UPS APC SURT20KRMXLI - 20KVA

Giá: 10.628 $ = 223.188.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Hỗ trợ trực tuyến
0987 779 682
0912 370 282
Quốc Chinh
 • 0912370282
  04.37925077
 • Văn Anh

 • 04.37925077
 • Hương Trà
 • 098 5721 706
  04.37925077 - 105
 • Thu Huyền

 • 04.37925077 - 104
 • Thu Hương
 • 0985 626307
  04.37925077 - 103
 • Kim Hằng - Kế Toán

 • 04.37925076
 • Hoài Nam - Kỹ Thuật
 • 0938656682
 • Văn Kính - Kỹ Thuật
 • 0936006026
 •