Danh mục sản phẩm
Thống kê truy cập
Online: 60
Số lượt truy cập: 14269933

MUA Bộ đàm

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK- 2212

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK- 2212

Giá: 122 $ = 2.550.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-3212

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-3212

Giá: 122 $ = 2.550.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay Kirisun PT-7201

Bộ đàm cầm tay Kirisun PT-7201

Giá: 124 $ = 2.590.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay iCOM IC-G80 (Phiên bản 1)

Bộ đàm cầm tay iCOM IC-G80 (Phiên bản 1)

Giá: 127 $ = 2.650.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

 Bộ đàm cầm tay iCOM IC-G80 (Phiên bản 2)

Bộ đàm cầm tay iCOM IC-G80 (Phiên bản 2)

Giá: 127 $ = 2.650.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay iCOM IC-G80 (Phiên bản 3)

Bộ đàm cầm tay iCOM IC-G80 (Phiên bản 3)

Giá: 127 $ = 2.650.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay Icom IC-UV90

Bộ đàm cầm tay Icom IC-UV90

Giá: 131 $ = 2.750.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-2207G

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-2207G

Giá: 133 $ = 2.790.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Bộ đàm cầm tay Motorola GP-950 (UHF - 5W)

Bộ đàm cầm tay Motorola GP-950 (UHF - 5W)

Giá: 133 $ = 2.784.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

 Bộ đàm cầm tay iCOM IC - V85

Bộ đàm cầm tay iCOM IC - V85

Giá: 141 $ = 2.950.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

 Bộ đàm cầm tay Motorola GP-2000s

Bộ đàm cầm tay Motorola GP-2000s

Giá: 142 $ = 2.980.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay Motorola GP-2000

Bộ đàm cầm tay Motorola GP-2000

Giá: 150 $ = 3.150.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay iCOM (IC-V80) VHF

Bộ đàm cầm tay iCOM (IC-V80) VHF

Giá: 155 $ = 3.250.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm Kenwood TK 3217

Bộ đàm Kenwood TK 3217

Giá: 158 $ = 3.310.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay Chierda CD-X1

Bộ đàm cầm tay Chierda CD-X1

Giá: 178 $ = 3.720.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Bộ đàm cầm tay Chierda CD-UV55

Bộ đàm cầm tay Chierda CD-UV55

Giá: 179 $ = 3.750.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Bộ đàm cầm tay Motorola GP-3188

Bộ đàm cầm tay Motorola GP-3188

Giá: 198 $ = 4.150.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay Motorola GP328

Bộ đàm cầm tay Motorola GP328

Giá: 208 $ = 4.350.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm Motorola GP 3688

Bộ đàm Motorola GP 3688

Giá: 215 $ = 4.500.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay Motorola GP-2000

Bộ đàm cầm tay Motorola GP-2000

Giá: 233 $ = 4.886.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay Motorola GP338

Bộ đàm cầm tay Motorola GP338

Giá: 277 $ = 5.800.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

 Máy bộ đàm cố định dùng cho TAXI : iCOM (IC-M59)

Máy bộ đàm cố định dùng cho TAXI : iCOM (IC-M59)

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-3102

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-3102

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: tháng

Bộ đàm cầm tay Kirisun PT-6500

Bộ đàm cầm tay Kirisun PT-6500

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

Bộ đàm cầm tay Kirisun PT-7200Ex (UHF)

Bộ đàm cầm tay Kirisun PT-7200Ex (UHF)

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

Bộ đàm cầm tay Kirisun PT-7800 (UHF)

Bộ đàm cầm tay Kirisun PT-7800 (UHF)

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

Bộ đàm cầm tay Kirisun PT-558 (UHF)

Bộ đàm cầm tay Kirisun PT-558 (UHF)

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

 Bộ đàm cầm tay Kirisun PT-558 (UHF)

Bộ đàm cầm tay Kirisun PT-558 (UHF)

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

Máy bộ đàm cố định ICOM (IC-V8800)

Máy bộ đàm cố định ICOM (IC-V8800)

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

Máy bộ đàm cố định ICOM (C-M304 M304VHF Marine Transceiver)

Máy bộ đàm cố định ICOM (C-M304 M304VHF Marine Transceiver)

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-2102

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-2102

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

 Bộ đàm cầm tay HONG DA (HD-Q8)

Bộ đàm cầm tay HONG DA (HD-Q8)

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay HONG DA (HD-K45A)

Bộ đàm cầm tay HONG DA (HD-K45A)

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay Hongda HD-K99

Bộ đàm cầm tay Hongda HD-K99

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay Hongda HD-3208

Bộ đàm cầm tay Hongda HD-3208

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay Hongda HD-5118

Bộ đàm cầm tay Hongda HD-5118

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay Kirisun PT-4208

Bộ đàm cầm tay Kirisun PT-4208

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

 Bộ đàm cầm tay Kirisun PT-3300

Bộ đàm cầm tay Kirisun PT-3300

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

Bộ đàm cầm tay Kirisun PT-5200

Bộ đàm cầm tay Kirisun PT-5200

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

Bộ đàm cầm tay Kirisun PT-3800

Bộ đàm cầm tay Kirisun PT-3800

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

Bộ đàm cầm tay Kirisun PT-3800T

Bộ đàm cầm tay Kirisun PT-3800T

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng

Bộ đàm cầm tay KYD NC-5800

Bộ đàm cầm tay KYD NC-5800

Giá: Liên hệ

Bảo Hành: 24 tháng

Page    1   2   3   4  
Hỗ trợ trực tuyến
0987 779 682
0912 370 282
Quốc Chinh
 • 0912370282
  04.37925077
 • Văn Anh

 • 04.37925077
 • Hương Trà
 • 098 5721 706
  04.37925077 - 105
 • Thu Huyền

 • 04.37925077 - 104
 • Thu Hương
 • 0985 626307
  04.37925077 - 103
 • Kim Hằng - Kế Toán

 • 04.37925076
 • Hoài Nam - Kỹ Thuật
 • 0938656682
 • Văn Kính - Kỹ Thuật
 • 0936006026
 •