Danh mục sản phẩm
Thống kê truy cập
Online: 39
Số lượt truy cập: 14269984

MUA Bộ đàm

Bộ đàm Kenwood Tk-3207G

Bộ đàm Kenwood Tk-3207G

Giá: 80 $ = 1.680.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay Kenwood TH-K2AT

Bộ đàm cầm tay Kenwood TH-K2AT

Giá: 80 $ = 1.680.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-2102 (VHF-4W)

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-2102 (VHF-4W)

Giá: 81 $ = 1.686.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Bộ đàm cầm tay HYT TC 700

Bộ đàm cầm tay HYT TC 700

Giá: 81 $ = 1.700.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Bộ đàm cầm tay Eastbright (EB-5118)

Bộ đàm cầm tay Eastbright (EB-5118)

Giá: 83 $ = 1.735.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

 Bộ đàm cầm tay Motorola Mag one A8 (VHF)

Bộ đàm cầm tay Motorola Mag one A8 (VHF)

Giá: 84 $ = 1.750.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

 Bộ đàm cầm tay Motorola Mag one A8 (UHF)

Bộ đàm cầm tay Motorola Mag one A8 (UHF)

Giá: 84 $ = 1.750.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm Motorola GP368

Bộ đàm Motorola GP368

Giá: 84 $ = 1.750.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK- 2206

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK- 2206

Giá: 84 $ = 1.750.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

 Bộ đàm cầm tay Hongda HD-A88

Bộ đàm cầm tay Hongda HD-A88

Giá: 88 $ = 1.848.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-2307 (VHF)

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-2307 (VHF)

Giá: 89 $ = 1.850.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay iCOM IC-V82

Bộ đàm cầm tay iCOM IC-V82

Giá: 89 $ = 1.850.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay Eastbright (EB-8118)

Bộ đàm cầm tay Eastbright (EB-8118)

Giá: 89 $ = 1.863.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-1118

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-1118

Giá: 89 $ = 1.850.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay iCOM (IC-V8) VHF

Bộ đàm cầm tay iCOM (IC-V8) VHF

Giá: 92 $ = 1.923.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm Kenwood TK-3206

Bộ đàm Kenwood TK-3206

Giá: 92 $ = 1.930.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay iCOM IC-U82

Bộ đàm cầm tay iCOM IC-U82

Giá: 93 $ = 1.950.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay Motorola SMP 818

Bộ đàm cầm tay Motorola SMP 818

Giá: 100 $ = 2.100.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay Kirisun PT-578

Bộ đàm cầm tay Kirisun PT-578

Giá: 100 $ = 2.100.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay Chierda CD-620

Bộ đàm cầm tay Chierda CD-620

Giá: 103 $ = 2.150.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

 Bộ đàm cầm tay iCOM (IC-V80) UHF

Bộ đàm cầm tay iCOM (IC-V80) UHF

Giá: 104 $ = 2.180.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay Hongda HD-730

Bộ đàm cầm tay Hongda HD-730

Giá: 104 $ = 2.170.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm FEIDAXIN FD-99

Bộ đàm FEIDAXIN FD-99

Giá: 106 $ = 2.210.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Bộ đàm FEIDAXIN FD-6288

Bộ đàm FEIDAXIN FD-6288

Giá: 106 $ = 2.210.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Bộ đàm cầm tay Chierda CD-350

Bộ đàm cầm tay Chierda CD-350

Giá: 106 $ = 2.210.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Bộ đàm FEIDAXIN FD-780

Bộ đàm FEIDAXIN FD-780

Giá: 107 $ = 2.235.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Bộ đàm FEIDAXIN FD-268B

Bộ đàm FEIDAXIN FD-268B

Giá: 107 $ = 2.231.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

 Bộ đàm cầm tay Eastbright (EB-3107)

Bộ đàm cầm tay Eastbright (EB-3107)

Giá: 108 $ = 2.250.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Bộ đàm Kenwood TK-2217

Bộ đàm Kenwood TK-2217

Giá: 108 $ = 2.250.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay Kenwood TH-F6A

Bộ đàm cầm tay Kenwood TH-F6A

Giá: 108 $ = 2.250.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay Hongda HD-660

Bộ đàm cầm tay Hongda HD-660

Giá: 112 $ = 2.350.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-3307 (UHF)

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-3307 (UHF)

Giá: 112 $ = 2.348.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay Hongda HD-A88

Bộ đàm cầm tay Hongda HD-A88

Giá: 112 $ = 2.350.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay Eastbright (BBT-889)

Bộ đàm cầm tay Eastbright (BBT-889)

Giá: 112 $ = 2.350.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Bộ đàm FEIDAXIN FD-2107

Bộ đàm FEIDAXIN FD-2107

Giá: 112 $ = 2.342.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Bộ đàm cầm tay Motorola GP280

Bộ đàm cầm tay Motorola GP280

Giá: 112 $ = 2.350.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-3407

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-3407

Giá: 112 $ = 2.350.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay Kirisun PT260

Bộ đàm cầm tay Kirisun PT260

Giá: 113 $ = 2.370.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay Kenwood TH-3170 (UHF-7W)

Bộ đàm cầm tay Kenwood TH-3170 (UHF-7W)

Giá: 117 $ = 2.450.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm FEIDAXIN FD-A380

Bộ đàm FEIDAXIN FD-A380

Giá: 117 $ = 2.438.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Bộ đàm cầm tay Chierda CD-K10

Bộ đàm cầm tay Chierda CD-K10

Giá: 120 $ = 2.510.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Bộ đàm Kenwood TK-2407

Bộ đàm Kenwood TK-2407

Giá: 122 $ = 2.550.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Page    1   2   3   4  
Hỗ trợ trực tuyến
0987 779 682
0912 370 282
Quốc Chinh
 • 0912370282
  04.37925077
 • Văn Anh

 • 04.37925077
 • Hương Trà
 • 098 5721 706
  04.37925077 - 105
 • Thu Huyền

 • 04.37925077 - 104
 • Thu Hương
 • 0985 626307
  04.37925077 - 103
 • Kim Hằng - Kế Toán

 • 04.37925076
 • Hoài Nam - Kỹ Thuật
 • 0938656682
 • Văn Kính - Kỹ Thuật
 • 0936006026
 •