Danh mục sản phẩm
Thống kê truy cập
Online: 11
Số lượt truy cập: 15672336

MUA Bộ đàm

Bộ đàm cầm tay HONG DA (CD-260)

Bộ đàm cầm tay HONG DA (CD-260)

Giá: 42 $ = 880.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay Hongda HD-720

Bộ đàm cầm tay Hongda HD-720

Giá: 42 $ = 880.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay Hongda HD-710

Bộ đàm cầm tay Hongda HD-710

Giá: 45 $ = 930.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay Hongda CD-360

Bộ đàm cầm tay Hongda CD-360

Giá: 46 $ = 950.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay Hongda HD-620

Bộ đàm cầm tay Hongda HD-620

Giá: 50 $ = 1.050.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay Hongda HD-668

Bộ đàm cầm tay Hongda HD-668

Giá: 55 $ = 1.150.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm Kenwood TK-720

Bộ đàm Kenwood TK-720

Giá: 55 $ = 1.150.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay HYT TC-500 (VHF)

Bộ đàm cầm tay HYT TC-500 (VHF)

Giá: 57 $ = 1.180.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

 Bộ đàm cầm tay HYT TC-500 (UHF)

Bộ đàm cầm tay HYT TC-500 (UHF)

Giá: 57 $ = 1.180.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm Kenwood TK-3107

Bộ đàm Kenwood TK-3107

Giá: 60 $ = 1.250.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay HYT TC-600 (UHF)

Bộ đàm cầm tay HYT TC-600 (UHF)

Giá: 61 $ = 1.280.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

 Bộ đàm cầm tay HYT TC-600 (VHF)

Bộ đàm cầm tay HYT TC-600 (VHF)

Giá: 61 $ = 1.280.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Bộ đàm cầm tay HYT TC-500s (UHF)

Bộ đàm cầm tay HYT TC-500s (UHF)

Giá: 62 $ = 1.300.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Bộ đàm cầm tay Kirisun PT-4200g

Bộ đàm cầm tay Kirisun PT-4200g

Giá: 65 $ = 1.350.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay HONG DA (HD-8900)

Bộ đàm cầm tay HONG DA (HD-8900)

Giá: 65 $ = 1.350.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Máy bộ đàm HYT TC-508

Máy bộ đàm HYT TC-508

Giá: 65 $ = 1.350.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-P701

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-P701

Giá: 65 $ = 1.350.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-U100/ TK-3000

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-U100/ TK-3000

Giá: 66 $ = 1.380.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Máy bộ đàm cầm tay Motorola SMP-418

Máy bộ đàm cầm tay Motorola SMP-418

Giá: 66 $ = 1.380.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

 Bộ đàm cầm tay Motorola GP-900 (VHF - 5W)

Bộ đàm cầm tay Motorola GP-900 (VHF - 5W)

Giá: 66 $ = 1.380.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay HYT TC-446S (UHF)

Bộ đàm cầm tay HYT TC-446S (UHF)

Giá: 66 $ = 1.380.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-216

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-216

Giá: 70 $ = 1.450.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

 Bộ đàm cầm tay Hongda HD-3107G

Bộ đàm cầm tay Hongda HD-3107G

Giá: 70 $ = 1.450.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

 Bộ đàm cầm tay iCOM IC - V83

Bộ đàm cầm tay iCOM IC - V83

Giá: 70 $ = 1.450.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay iCOM IC - V87

Bộ đàm cầm tay iCOM IC - V87

Giá: 70 $ = 1.450.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay Kirisun PT-4200i

Bộ đàm cầm tay Kirisun PT-4200i

Giá: 70 $ = 1.450.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm Kenwood TK-2360

Bộ đàm Kenwood TK-2360

Giá: 71 $ = 1.480.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm kenwood TK-3360

Bộ đàm kenwood TK-3360

Giá: 71 $ = 1.480.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-718

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-718

Giá: 74 $ = 1.550.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm Kenwood TK-2207

Bộ đàm Kenwood TK-2207

Giá: 76 $ = 1.580.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-3207

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-3207

Giá: 76 $ = 1.595.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay Kenwood TH-F5

Bộ đàm cầm tay Kenwood TH-F5

Giá: 76 $ = 1.580.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay HYT TC-610P

Bộ đàm cầm tay HYT TC-610P

Giá: 77 $ = 1.600.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-2302 (VHF-5W) (SP MỚI 2012)

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-2302 (VHF-5W) (SP MỚI 2012)

Giá: 79 $ = 1.650.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-3302 (UHF-4W) (SP MỚI 2012)

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-3302 (UHF-4W) (SP MỚI 2012)

Giá: 79 $ = 1.650.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

 Bộ đàm cầm tay Hongda HD-8800

Bộ đàm cầm tay Hongda HD-8800

Giá: 79 $ = 1.650.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

 Bộ đàm cầm tay HYT TC-368S (UHF)

Bộ đàm cầm tay HYT TC-368S (UHF)

Giá: 79 $ = 1.650.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy bộ đàm cầm tay Motorola MT777

Máy bộ đàm cầm tay Motorola MT777

Giá: 79 $ = 1.650.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Máy bộ đàm kenwood TK361

Máy bộ đàm kenwood TK361

Giá: 79 $ = 1.650.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-3207G

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-3207G

Giá: 80 $ = 1.680.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Bộ đàm cầm tay ICOM IC-T3H

Bộ đàm cầm tay ICOM IC-T3H

Giá: 80 $ = 1.680.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-K4AT

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-K4AT

Giá: 80 $ = 1.680.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Page    1   2   3   4  
Hỗ trợ trực tuyến
0987 779 682
0912 370 282
Quốc Chinh
 • 0912370282
  04.37925077
 • Văn Anh

 • 04.37925077
 • Hương Trà
 • 098 5721 706
  04.37925077 - 105
 • Thu Huyền

 • 04.37925077 - 104
 • Thu Hương
 • 0985 626307
  04.37925077 - 103
 • Kim Hằng - Kế Toán

 • 04.37925076
 • Hoài Nam - Kỹ Thuật
 • 0938656682
 • Văn Kính - Kỹ Thuật
 • 0936006026
 •